ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 27525
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melastoma malabathricum L.
Family name

ชื่อวงศ์

MELASTOMATACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 712
Collected date

วันที่เก็บ

14 Mar 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flower pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

89    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 14961 Melastoma malabathricum L. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 501
2. 23269 Melastoma malabathricum L. C. Glamwaewwong 288
3. 23383 Melastoma malabathricum L. K. Kertsawang 59
4. 25703 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 240
5. 29587 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 1329
6. 31995 Melastoma malabathricum L. Pranee Palee 918
7. 34227 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 2151
8. 34239 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 2163
9. 34952 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 1756
10. 34955 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 1759
11. 35169 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 2397
12. 35896 Melastoma malabathricum L. Jatupol K. 08-237
13. 37090 Melastoma malabathricum L. P. Suksathan 4658
14. 37247 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 2361
15. 38658 Melastoma malabathricum L. S. Watthana 2882
16. 40727 Melastoma malabathricum L. S. Watthana & P. Srisanga 3128
17. 46571 Melastoma malabathricum L. M. Norsaengsri 3542
18. 47345 Melastoma malabathricum L. M. Inyaritt & S. Sittipracharat 012
19. 47933 Melastoma malabathricum L. M. Norsaengsri 7101
20. 48138 Melastoma malabathricum L. W. Boonprakop 0111
21. 48172 Melastoma malabathricum L. W. Boonprakop 0192
22. 50268 Melastoma malabathricum L. H. Takahashi T-62903
23. 50378 Melastoma malabathricum L. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60750
24. 55140 Melastoma malabathricum L. P. Chantaranothai et al. 163
25. 55141 Melastoma malabathricum L. P. Chantaranothai et al. s.n.
26. 56505 Melastoma malabathricum L. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051146
27. 57553 Melastoma malabathricum L. Wanisa Kantamanee 30
28. 59992 Melastoma malabathricum L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2152
29. 61838 Melastoma malabathricum L. Ling Shein Man 087326
30. 63379 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 7552
31. 64958 Melastoma malabathricum L. P. Ajintaiyasil 024
32. 65200 Melastoma malabathricum L. K. Srithi 80
33. 67060 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 3642
34. 67090 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 3672
35. 67705 Melastoma malabathricum L. P. Phaosrichai & M. Wongnak 15
36. 69244 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 6858
37. 69416 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 6833
38. 69431 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 7032
39. 69630 Melastoma malabathricum L. V. Nguanchoo 252
40. 69634 Melastoma malabathricum L. V. Nguanchoo 201
41. 74472 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 8406
42. 80026 Melastoma malabathricum L. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097752
43. 82050 Melastoma malabathricum L. M. Norsaengsri 12083
44. 82947 Melastoma malabathricum L. M. Norsaengsri 12331
45. 83464 Melastoma malabathricum L. Ubonwan Upho UBON 73
46. 85058 Melastoma malabathricum L. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3293
47. 86115 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-119
48. 86184 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-188
49. 86716 Melastoma malabathricum L. C. Glamwaewwong 010/58
50. 86717 Melastoma malabathricum L. C. Glamwaewwong 011/58
51. 87373 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-215
52. 89868 Melastoma malabathricum L. Y. Seepacha & J. Ongkhakat YJ4
53. 93065 Melastoma malabathricum L. N. Turreira-Garcia 119
54. 93391 Melastoma malabathricum L. Alisa Narai 02
55. 93621 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5804
56. 94329 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 1456
57. 94504 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 1631
58. 94784 Melastoma malabathricum L. Chusie & K. Srithi HBY224
59. 95008 Melastoma malabathricum L. Ploy Hutasing 036
60. 98666 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-143
61. 102517 Melastoma malabathricum L. V. Nguanchoo 768
62. 104240 Melastoma malabathricum L. S. Kamonnate 804
63. 106183 Melastoma malabathricum L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 657
64. 105835 Melastoma malabathricum L. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK088
65. 112752 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 2239
66. 113363 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-64
67. 113822 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-072
68. 113887 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-137
69. 114137 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-387
70. 115343 Melastoma malabathricum L. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 878
71. 117275 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 2542
72. 117693 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-063
73. 117773 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-143
74. 118037 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-407
75. 120687 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 2669
76. 120972 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 2954
77. 121163 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 3145
78. 122928 Melastoma malabathricum L. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-398
79. 124978 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 3554
80. 125674 Melastoma malabathricum L. K. Punchay 371
81. 130559 Melastoma malabathricum L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 836
82. 130710 Melastoma malabathricum L. S. Jantakun, K. Inthamma & B. Jantakun 21
83. 130933 Melastoma malabathricum L. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1206
84. 133399 Melastoma malabathricum L. Natdanai Pan-in V 182
85. 133616 Melastoma malabathricum L. Natdanai Pan-in V 401
86. 133645 Melastoma malabathricum L. Natdanai Pan-in V 430
87. 133649 Melastoma malabathricum L. Natdanai Pan-in V 434
88. 133799 Melastoma malabathricum L. S. Kantasa K 72
89. 140142 Melastoma malabathricum L. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem N๘hrs 10188

ปิด

QR code