ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 33034
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Croton roxburghii N.P.Balakr.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Pow Luang
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Warintorn K. 07-018
Collected date

วันที่เก็บ

13 Nov 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 4-7 m high. Leaf and root have medicinal property.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

350
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Photo
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

54    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5997 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Nanakorn et al. 5997
2. 8017 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Nanakorn et al. 8017
3. 8675 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Nanakorn et al. 8675
4. 8770 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Nanakorn et al. 8770
5. 10657 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Nanakorn et al. 10657
6. 10513 Croton roxburghii N.P.Balakr. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 173
7. 14124 Croton roxburghii N.P.Balakr. S. Watthana 275
8. 27218 Croton roxburghii N.P.Balakr. P. Suksathan 3871
9. 29277 Croton roxburghii N.P.Balakr. S. Watthana 2276
10. 31221 Croton roxburghii N.P.Balakr. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2896
11. 31222 Croton roxburghii N.P.Balakr. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2897
12. 32167 Croton roxburghii N.P.Balakr. J.F. Maxwell 06-164
13. 33091 Croton roxburghii N.P.Balakr. Warintorn K. 07-075
14. 33092 Croton roxburghii N.P.Balakr. Warintorn K. 07-076
15. 34822 Croton roxburghii N.P.Balakr. S. Chongko 652
16. 36324 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Pongamornkul 2271
17. 36914 Croton roxburghii N.P.Balakr. P. Srisanga with C. Maknoi & P. Panyachan 3130
18. 38633 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Pongamornkul 2483
19. 38982 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Pongamornkul 2327
20. 39407 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri 4493
21. 39584 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri 4673
22. 39842 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri 4949
23. 46316 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri 3312
24. 48121 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Boonprakop 0130
25. 53037 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7609
26. 55751 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri & N. Tathana 8551
27. 55938 Croton roxburghii N.P.Balakr. J.F. Maxwell 12-38
28. 58059 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9161
29. 60546 Croton roxburghii N.P.Balakr. Ling Shein Man 088125
30. 61813 Croton roxburghii N.P.Balakr. Ling Shein Man 087018
31. 61818 Croton roxburghii N.P.Balakr. Ling Shein Man 087009
32. 62771 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri 9983
33. 65517 Croton roxburghii N.P.Balakr. K. Srithi 37
34. 65441 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2654
35. 65709 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri 10201
36. 66737 Croton roxburghii N.P.Balakr. C. Maknoi 4231
37. 67034 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Pongamornkul 3616
38. 67470 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri et al. 0025
39. 69060 Croton roxburghii N.P.Balakr. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 682
40. 71699 Croton roxburghii N.P.Balakr. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091145
41. 78004 Croton roxburghii N.P.Balakr. C. Maknoi 5201
42. 81280 Croton roxburghii N.P.Balakr. C. Maknoi 7462
43. 83145 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Pongamornkul 4680
44. 85087 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3322
45. 89163 Croton roxburghii N.P.Balakr. N. Muangyen 754
46. 92010 Croton roxburghii N.P.Balakr. K. Kertsawang 3575
47. 94817 Croton roxburghii N.P.Balakr. Chusie & K. Srithi PK018
48. 95016 Croton roxburghii N.P.Balakr. Chusie & Trithip Sukho MHR008
49. 98205 Croton roxburghii N.P.Balakr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-085
50. 98517 Croton roxburghii N.P.Balakr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-397
51. 106300 Croton roxburghii N.P.Balakr. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 755
52. 115779 Croton roxburghii N.P.Balakr. K. Wangwasit 180322-29
53. 120847 Croton roxburghii N.P.Balakr. N. Muangyen 2829
54. 125521 Croton roxburghii N.P.Balakr. N. Muangyen 3602

ปิด

QR code