ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 34562
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eriocaulon sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ERIOCAULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 4369
Collected date

วันที่เก็บ

16 Oct 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in open marsh, bracts pale gray.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

830
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Alcohol Photo
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

30    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 30954 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 660
2. 31333 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 797
3. 31773 Eriocaulon sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1180
4. 34777 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3146
5. 34551 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4358
6. 34561 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4368
7. 34790 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3162
8. 36840 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4583
9. 37099 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4662
10. 43421 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 1242
11. 46750 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri 2946
12. 48232 Eriocaulon sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 037
13. 53776 Eriocaulon sp. C. Maknoi 3057
14. 63776 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & K. Kertsawang 87
15. 68022 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & W. Boonprakop 0037
16. 76907 Eriocaulon sp. W. Tanming 681
17. 77833 Eriocaulon sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-48
18. 101975 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4239
19. 101992 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4256
20. 101994 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4258
21. 102005 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4269
22. 102009 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4273
23. 102049 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4313
24. 102051 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4315
25. 102053 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4317
26. 102055 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4319
27. 102057 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4321
28. 102059 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4323
29. 102080 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4344
30. 107391 Eriocaulon sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-157

ปิด

QR code