ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 39949
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.
Family name

ชื่อวงศ์

Sapindaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 5056
Collected date

วันที่เก็บ

15 Mar 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 2 m high. Fruit green and turn to black. Edge of dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

74    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3057 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Nanakorn et al. 3057
2. 8114 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Nanakorn et al. 8114
3. 8547 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Nanakorn et al. 8547
4. 8612 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Nanakorn et al. 8612
5. 8791 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Nanakorn et al. 8791
6. 13940 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. P. Srisanga, S. Watthana 606
7. 24720 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. K. Kertsawang 149
8. 27584 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. C. Maknoi 771
9. 32181 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. J.F. Maxwell 06 179
10. 34375 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Warintorn K. 08 204
11. 37206 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. C. Maknoi 2088
12. 39732 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. M. Norsaengsri 4839
13. 39824 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. M. Norsaengsri 4931
14. 40127 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. M. Norsaengsri 5233
15. 41912 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. P. Wessumritt 349
16. 43964 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. P. Sidisunthorn, P. Tippayasri ST 1281
17. 43972 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. S. Gardner ST 407
18. 43973 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. S. Gardner ST 128
19. 43994 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. S. Gardner, P. Sidisunthon ST 1591
20. 43995 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. S. Gardner, P. Sidisunthon ST 1474
21. 44936 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Jitipon Tasaneeyakon HN 1847
22. 46557 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. M. Norsaengsri 3528
23. 47285 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Chusie KY 340
24. 48162 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Boonprakop 182
25. 51156 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Pongamornkul 2762
26. 55998 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. M. Norsaengsri, N. Tathana 8613
27. 57271 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 169
28. 57541 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Chukiet Laongpol 7
29. 58002 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9104
30. 60031 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2191
31. 65930 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. K. Srithi 689
32. 70314 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. M. Pinyosak, P. Vessumrit 96
33. 70858 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack, Lee VEU et al. 75
34. 72205 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Thammarong 353
35. 74924 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. C. Maknoi 6570
36. 81182 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. C. Maknoi 7364
37. 81774 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. M. Norsaengsri 11809
38. 82072 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. M. Norsaengsri 12104
39. 82737 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. C. Maknoi 7638
40. 87647 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Saensouk et al. 33
41. 88041 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. C. Maknoi 7727
42. 88979 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Ubonwan Upho UBON 781
43. 89164 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. N. Muangyen 755
44. 90337 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 260
45. 90394 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 316
46. 90596 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. N. Muangyen 859
47. 92959 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. D. Argyriou 4
48. 92971 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. S. Klaiklay 1
49. 93103 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. D. Argyriou 166
50. 93666 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Rukarcha 76
51. 94640 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4009
52. 101329 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Jittiporn Thasaniyakorn 144 148
53. 102505 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. V. Nguanchoo 754
54. 103540 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Kasan, Sarayut 1
55. 109603 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Jittiporn Tassaniyakorn 148
56. 110815 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. N. Muangyen 2028
57. 110850 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. N. Muangyen 2064
58. 115435 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. C. Maknoi 5353
59. 116471 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 95
60. 116538 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 162
61. 116659 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 282
62. 118672 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. K. Kertsawang 3978
63. 121096 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. N. Muangyen 3078
64. 121177 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. N. Muangyen 3159
65. 121987 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1322
66. 122557 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1517
67. 123926 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5848
68. 125523 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. N. Muangyen 3604
69. 130886 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1159
70. 131081 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Laongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya , S. Satatha 2272
71. 137416 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. K. Kertsawang 2670
72. 139633 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. T. Choopan et al. 2022 5
73. 140979 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Pongamornkul 8144
74. 142931 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Henrik Balslev, Manop Poopath, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Natcha Sutjaritjai, Charlotte Balslev, Inge Balslev 10807

ปิด

QR code