ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 35478
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Plantago major L.
Family name

ชื่อวงศ์

PLANTAGINACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8301
Collected date

วันที่เก็บ

12 Dec 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Living
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

73    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 432 Plantago major L. W. Nanakorn et al. 432
2. 4437 Plantago major L. W. Nanakorn et al. 4437
3. 13659 Plantago major L. P. Suksathan 1426
4. 16621 Plantago major L. P. Srisanga 1215
5. 19519 Plantago major L. W. Pongamornkul 686
6. 23652 Plantago major L. P. Srisanga 2661
7. 28362 Plantago major L. Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-5(2)
8. 30412 Plantago major L. W. Pongamornkul 1920
9. 32014 Plantago major L. Pranee Palee 954
10. 33040 Plantago major L. Warintorn K. 07-024
11. 33221 Plantago major L. Jatupol K. 07-002
12. 35015 Plantago major L. W. Pongamornkul 1819
13. 36092 Plantago major L. Jatupol K. 08-433
14. 36268 Plantago major L. W. Pongamornkul 2215
15. 44981 Plantago major L. Piyawan Winichainan HN1205
16. 65257 Plantago major L. K. Srithi 56
17. 65642 Plantago major L. M. Norsaengsri 10132
18. 65666 Plantago major L. M. Norsaengsri 10156
19. 71844 Plantago major L. B. Pantarod 89
20. 73428 Plantago major L. C. Lakoet 0586
21. 78190 Plantago major L. V. Nguanchoo 464
22. 78369 Plantago major L. V. Nguanchoo 143
23. 78371 Plantago major L. V. Nguanchoo 150
24. 78385 Plantago major L. V. Nguanchoo 182
25. 86863 Plantago major L. C. Glamwaewwong 156/58
26. 88018 Plantago major L. Ubonwan Upho UBON 1278
27. 89180 Plantago major L. N. Muangyen 771
28. 90493 Plantago major L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-415
29. 92663 Plantago major L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-054
30. 93377 Plantago major L. Aomtip petbanna 08
31. 93823 Plantago major L. Khin Myo Htwe 032740
32. 94992 Plantago major L. Ploy Hutasing 001
33. 95694 Plantago major L. Siriporn Pomnat PN070
34. 98449 Plantago major L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-329
35. 98639 Plantago major L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-116
36. 98895 Plantago major L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-372
37. 101302 Plantago major L. S. Wanchan 18
38. 101745 Plantago major L. P. Panyadee & W. Pongamornkul 030
39. 102489 Plantago major L. V. Nguanchoo 737
40. 102567 Plantago major L. V. Nguanchoo 825
41. 102636 Plantago major L. V. Nguanchoo 926
42. 103777 Plantago major L. Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-03
43. 104363 Plantago major L. S. Kamonnate 914
44. 106206 Plantago major L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 662
45. 105764 Plantago major L. Pimsiri PN016
46. 106010 Plantago major L. W. Pongamornkul 6486
47. 109563 Plantago major L. S. Wanchan 18
48. 109769 Plantago major L. Kanokpan Nhoodang 46
49. 110761 Plantago major L. N. Muangyen 1972
50. 111445 Plantago major L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-393
51. 112724 Plantago major L. N. Muangyen 2211
52. 113308 Plantago major L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-9
53. 113532 Plantago major L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-233
54. 113659 Plantago major L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-360
55. 113790 Plantago major L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-040
56. 114009 Plantago major L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-259
57. 114953 Plantago major L. Wittaya Pongamornkul & Thatsanee Tibkwang 6975
58. 115555 Plantago major L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1447
59. 116137 Plantago major L. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6789
60. 120702 Plantago major L. N. Muangyen 2684
61. 122656 Plantago major L. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-126
62. 124610 Plantago major L. N. Muangyen 3187
63. 124793 Plantago major L. N. Muangyen 3370
64. 125232 Plantago major L. W. Pongamornkul 6975
65. 127858 Plantago major L. Natdanai Pan-in 234
66. 127877 Plantago major L. Natdanai Pan-in 253
67. 129226 Plantago major L. Akharasit Bunsongthae 42
68. 133541 Plantago major L. Natdanai Pan-in V 326
69. 133683 Plantago major L. Natdanai Pan-in V 468
70. 135616 Plantago major L. Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH- 2036
71. 138377 Plantago major L. K. Inthamma 1653
72. 138692 Plantago major L. Natdanai Pan-in 567
73. 139289 Plantago major L. Natdanai Pan-in 646

ปิด

QR code