ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 35767
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetrastigma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 1699
Collected date

วันที่เก็บ

12 Nov 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Fruits black.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

104    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 371 Tetrastigma sp. W. Nanakorn et al. 371
2. 13980 Tetrastigma sp. P. Srisanga & S. Watthana 646
3. 30205 Tetrastigma sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-79B
4. 46781 Tetrastigma sp. M. Tanaros 182
5. 50893 Tetrastigma sp. S. Watthana 3625
6. 75525 Tetrastigma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095238
7. 75347 Tetrastigma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095046
8. 79230 Tetrastigma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-425
9. 79239 Tetrastigma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-434
10. 81107 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7288
11. 81361 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7543
12. 82669 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7570
13. 83747 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2774
14. 83764 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2791
15. 86161 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-165
16. 88798 Tetrastigma sp. C. Maknoi 8400
17. 88842 Tetrastigma sp. C. Maknoi 8443
18. 88865 Tetrastigma sp. C. Maknoi 8466
19. 89318 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 5418
20. 90263 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-186
21. 90327 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-250
22. 90333 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-256
23. 90334 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-257
24. 90776 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3384
25. 92692 Tetrastigma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-083
26. 92693 Tetrastigma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-084
27. 96581 Tetrastigma sp. C. Glamwaewwong 097/60
28. 97486 Tetrastigma sp. C. Maknoi 5449
29. 98626 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-103
30. 98749 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-226
31. 98812 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-289
32. 98848 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-325
33. 100731 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-334
34. 100733 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-336
35. 100797 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-400
36. 106933 Tetrastigma sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 644
37. 107355 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-118
38. 111256 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-204
39. 111063 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-012
40. 111228 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-176
41. 111468 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-416
42. 111646 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-169
43. 111647 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-170
44. 111660 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-183
45. 113458 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-159
46. 113594 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-295
47. 114032 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-282
48. 114033 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-283
49. 113786 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-036
50. 113895 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-145
51. 113897 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-147
52. 113898 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-148
53. 114049 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-299
54. 114052 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-302
55. 114116 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-366
56. 114136 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-386
57. 114150 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-400
58. 114173 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-423
59. 115756 Tetrastigma sp. K. Wangwasit 180322-6
60. 115682 Tetrastigma sp. K. Wangwasit 180124-38
61. 116000 Tetrastigma sp. K. Wangwasit 180911-20
62. 116299 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6951
63. 116816 Tetrastigma sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-008
64. 117821 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-191
65. 117939 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-309
66. 118484 Tetrastigma sp. K. Inthamma 383
67. 118982 Tetrastigma sp. K. Inthamma 569
68. 121074 Tetrastigma sp. N. Muangyen 3056
69. 121593 Tetrastigma sp. N. Boonruang 0496
70. 121635 Tetrastigma sp. N. Boonruang & W. La-ongsri 0538
71. 122681 Tetrastigma sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-151
72. 122836 Tetrastigma sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-306
73. 122995 Tetrastigma sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-466
74. 123260 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-254
75. 123443 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-437
76. 123434 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-428
77. 123808 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-345
78. 123811 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-348
79. 123815 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-352
80. 125369 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7112
81. 125407 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7150
82. 127152 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1883
83. 129591 Tetrastigma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4449
84. 129730 Tetrastigma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4588
85. 131029 Tetrastigma sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1302
86. 131437 Tetrastigma sp. Chusie Trisonthi BD 20
87. 132151 Tetrastigma sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2960
88. 132331 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7457
89. 132773 Tetrastigma sp. A. Nuammee 651
90. 132811 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7579
91. 133228 Tetrastigma sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 1016
92. 133271 Tetrastigma sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1059
93. 133361 Tetrastigma sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1150
94. 133727 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7623
95. 133955 Tetrastigma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3475
96. 135812 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7780
97. 135817 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7785
98. 135727 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7695
99. 135775 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7743
100. 136144 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 58
101. 136427 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3452
102. 138923 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3802
103. 138924 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3803
104. 137892 Tetrastigma sp. K. Inthamma 1476

ปิด

QR code