ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 37670
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllanthus urinaria L.
Family name

ชื่อวงศ์

Phyllanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 06 613
Collected date

วันที่เก็บ

3 Sep 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

64    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1121 Phyllanthus urinaria L. W. Nanakorn et al. 1121
2. 4069 Phyllanthus urinaria L. W. Nanakorn et al. 4069
3. 4094 Phyllanthus urinaria L. W. Nanakorn et al. 4094
4. 17361 Phyllanthus urinaria L. M. Norsaengsri 913
5. 23059 Phyllanthus urinaria L. C. Glamwaewwong 225
6. 26505 Phyllanthus urinaria L. M. Nomura FOK 606391
7. 31629 Phyllanthus urinaria L. W. Pongamornkul 1952
8. 32068 Phyllanthus urinaria L. Pranee Palee 1057
9. 32189 Phyllanthus urinaria L. J.F. Maxwell 06 187
10. 32533 Phyllanthus urinaria L. S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK 68141
11. 32667 Phyllanthus urinaria L. T. Nakamura et al. FOK 69797
12. 32898 Phyllanthus urinaria L. N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK 73672
13. 34187 Phyllanthus urinaria L. W. Pongamornkul 2112
14. 34319 Phyllanthus urinaria L. W. Pongamornkul 1678
15. 34320 Phyllanthus urinaria L. W. Pongamornkul 1679
16. 36350 Phyllanthus urinaria L. W. Pongamornkul 2297
17. 38790 Phyllanthus urinaria L. C. Maknoi 2460
18. 42846 Phyllanthus urinaria L. M. Norsaengsri, M. Tanaros 3421
19. 47888 Phyllanthus urinaria L. M. Norsaengsri 7056
20. 47903 Phyllanthus urinaria L. M. Norsaengsri 7071
21. 49453 Phyllanthus urinaria L. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka, Chamlong Phengklai T 16610
22. 54044 Phyllanthus urinaria L. M. Norsaengsri, N. Tathana 8228
23. 54436 Phyllanthus urinaria L. M. Norsaengsri, P. Thongson 6875
24. 54565 Phyllanthus urinaria L. P. Chantaranothai et al. s.n.
25. 71829 Phyllanthus urinaria L. B. Pantarod 84
26. 75780 Phyllanthus urinaria L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94666
27. 75904 Phyllanthus urinaria L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 95304
28. 78236 Phyllanthus urinaria L. K. Buddhachat 6
29. 78237 Phyllanthus urinaria L. K. Buddhachat 7
30. 78238 Phyllanthus urinaria L. K. Buddhachat 8
31. 78242 Phyllanthus urinaria L. K. Buddhachat 12
32. 78243 Phyllanthus urinaria L. K. Buddhachat 13
33. 85810 Phyllanthus urinaria L. M. Norsaengsri 12463
34. 86510 Phyllanthus urinaria L. W. Tanming 962
35. 87225 Phyllanthus urinaria L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 68
36. 87532 Phyllanthus urinaria L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 374
37. 92673 Phyllanthus urinaria L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 64
38. 95439 Phyllanthus urinaria L. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, P. Tatiya 5101
39. 104180 Phyllanthus urinaria L. S. Kamonnate 758
40. 112713 Phyllanthus urinaria L. N. Muangyen 2200
41. 113205 Phyllanthus urinaria L. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak, S. Wongwan 3899
42. 117359 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 945
43. 122662 Phyllanthus urinaria L. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 132
44. 122729 Phyllanthus urinaria L. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 199
45. 123083 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 77
46. 123138 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 132
47. 123579 Phyllanthus urinaria L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 117
48. 125303 Phyllanthus urinaria L. W. Pongamornkul 7046
49. 127034 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1765
50. 127191 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1922
51. 127233 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1964
52. 127761 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2648
53. 128739 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2179
54. 129012 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2451
55. 129039 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2478
56. 129085 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2524
57. 130564 Phyllanthus urinaria L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 841
58. 130661 Phyllanthus urinaria L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 938
59. 130840 Phyllanthus urinaria L. N. Muangyen 3889
60. 134533 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3168
61. 137083 Phyllanthus urinaria L. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103207
62. 139145 Phyllanthus urinaria L. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 460
63. 140094 Phyllanthus urinaria L. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem Nรธhrs 10137
64. 140670 Phyllanthus urinaria L. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100072

ปิด

QR code