ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 4154
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Elephantopus scaber L.
Family name

ชื่อวงศ์

Asteraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 4154
Collected date

วันที่เก็บ

7 Sep 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in lower hill evergreen forest. Flower bluish color.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

84    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 165 Elephantopus scaber L. W. Nanakorn et al. 165
2. 1393 Elephantopus scaber L. W. Nanakorn et al. 1393
3. 8171 Elephantopus scaber L. W. Nanakorn et al. 8171
4. 9751 Elephantopus scaber L. W. Nanakorn et al. 9751
5. 10062 Elephantopus scaber L. W. Nanakorn et al. 10062
6. 12039 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 325
7. 12290 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 345
8. 14244 Elephantopus scaber L. Morakot 41
9. 18853 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 563
10. 23609 Elephantopus scaber L. P. Srisanga 2618
11. 27408 Elephantopus scaber L. P. Kumphet s.n.
12. 30387 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 1895
13. 32074 Elephantopus scaber L. Pranee Palee 1063
14. 33022 Elephantopus scaber L. Warintorn K. 07 6
15. 33222 Elephantopus scaber L. Jatupol K. 07 3
16. 34063 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 1988
17. 35219 Elephantopus scaber L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8007
18. 35958 Elephantopus scaber L. Jatupol K. 08 299
19. 36278 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 2225
20. 36369 Elephantopus scaber L. P. Srisanga, P. Suksathan, P. Panyachan, A. Keratikorkul 3012
21. 39018 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 2363
22. 39594 Elephantopus scaber L. NULL
23. 40449 Elephantopus scaber L. C. Maknoi 2820
24. 42521 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 325
25. 42525 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 329
26. 42530 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 334
27. 42544 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 349
28. 47153 Elephantopus scaber L. Chusie KY 131
29. 48478 Elephantopus scaber L. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 52034
30. 50592 Elephantopus scaber L. M. Norsaengsri 2864
31. 53934 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 85
32. 54056 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 9
33. 54057 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 58
34. 54060 Elephantopus scaber L. P. Pornpongrungrueng 212
35. 54114 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 83
36. 54115 Elephantopus scaber L. S. Bunwong 84
37. 60940 Elephantopus scaber L. Ling Shein Mang 87707
38. 65983 Elephantopus scaber L. K. Srithi 228
39. 66390 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul, Pongsri 3175
40. 71179 Elephantopus scaber L. C. Phengklai 10667
41. 71314 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 3754
42. 71847 Elephantopus scaber L. B. Pantarod 48
43. 72101 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 3981
44. 73345 Elephantopus scaber L. C. Lakoet 503
45. 78160 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 4505
46. 78258 Elephantopus scaber L. V. Nguanchoo 499
47. 80274 Elephantopus scaber L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 90
48. 80696 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 4553
49. 83685 Elephantopus scaber L. S. Bunma s.n.
50. 84648 Elephantopus scaber L. K. Kertsawang 3429
51. 88174 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 5180
52. 88264 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 5270
53. 88471 Elephantopus scaber L. N. Muangyen 323
54. 89355 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 5455
55. 92427 Elephantopus scaber L. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3900
56. 94238 Elephantopus scaber L. N. Muangyen 1366
57. 94572 Elephantopus scaber L. N. Muangyen 1698
58. 94826 Elephantopus scaber L. Chusie, K. Srithi PK 59
59. 94997 Elephantopus scaber L. Ploy Hutasing 34
60. 95033 Elephantopus scaber L. Chusie, Khwanruethai Kamfachuea LL 166
61. 95591 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul 5952
62. 95649 Elephantopus scaber L. Siriporn Pomnat PN 35
63. 98555 Elephantopus scaber L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 32
64. 98904 Elephantopus scaber L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 381
65. 101764 Elephantopus scaber L. P. Panyadee, W. Pongamornkul 52
66. 102403 Elephantopus scaber L. V. Nguanchoo 640
67. 102508 Elephantopus scaber L. V. Nguanchoo 757
68. 105766 Elephantopus scaber L. Pimsiri PN 20
69. 105842 Elephantopus scaber L. Chusie Trisonthi, Kamonnate Srithi TVK 178
70. 108481 Elephantopus scaber L. T. Choopan et al. 2018 45
71. 111498 Elephantopus scaber L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 21
72. 111583 Elephantopus scaber L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 106
73. 114884 Elephantopus scaber L. T. Choopan et al. 2017 45
74. 116207 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6859
75. 122029 Elephantopus scaber L. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1363
76. 123405 Elephantopus scaber L. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 399
77. 125484 Elephantopus scaber L. S. Rakarcha, W. Thammarong, W. Khattiyot 610
78. 131855 Elephantopus scaber L. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 44
79. 133830 Elephantopus scaber L. Rapeeporn Kantasrila MSD 37
80. 135041 Elephantopus scaber L. T. Choopan et al. 2021 27
81. 136711 Elephantopus scaber L. Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Prachaya Srisanga, Thant Shin 103243
82. 136712 Elephantopus scaber L. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103648
83. 138451 Elephantopus scaber L. K. Inthamma 1727
84. 140319 Elephantopus scaber L. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101571

ปิด

QR code