ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 71326
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel.
Family name

ชื่อวงศ์

HYPERICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 3766
Collected date

วันที่เก็บ

26 Jul 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 2-5 m high in dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

44    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. W. Nanakorn et al. 006
2. 587 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. W. Nanakorn et al. 587
3. 3976 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. W. Nanakorn et al. 3976
4. 5160 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. W. Nanakorn et al. 5160
5. 6216 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. W. Nanakorn et al. 6216
6. 6389 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. W. Nanakorn et al. 6389
7. 8020 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. W. Nanakorn et al. 8020
8. 8184 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. W. Nanakorn et al. 8184
9. 10845 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. S. Watthana 98
10. 14220 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. Morakot 008
11. 25809 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. Bot. KU 2006.6
12. 29474 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. C. Glamwaewwong 1286
13. 37431 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. J.F. Maxwell 06-240
14. 38575 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. C. Maknoi & P. Srisanga 2347
15. 56472 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051231
16. 58950 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. Li-Jianwu 509
17. 61843 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. Ling Shein Man 087321
18. 62490 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. Romklao Botanical Garden 0430/2555
19. 66063 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. K. Srithi 77
20. 66736 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. C. Maknoi 4230
21. 68840 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089668
22. 69580 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. Zhou-Shishun 7045
23. 69880 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053282
24. 71946 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. Ratchuporn Spanuchat s.n.
25. 73061 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. M. Norsaengsri 11229
26. 73067 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. M. Norsaengsri 11235
27. 73793 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. W. Pongamornkul 04203
28. 79158 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-353
29. 83621 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. S. Bunma s.n.
30. 83622 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. S. Bunma s.n.
31. 85036 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3270
32. 92679 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-070
33. 94782 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. Chusie & K. Srithi HBY073
34. 96040 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4224
35. 105837 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK104
36. 108493 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. T. Choopan et al. 2017-201
37. 111572 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-095
38. 114451 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4796
39. 114733 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. Thitiporn Pingyot 258
40. 118851 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. K. Inthamma 429
41. 120936 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. N. Muangyen 2918
42. 125447 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 572
43. 127348 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1980
44. 130884 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1157

ปิด

QR code