ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 4666
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Andrographis laxiflora (Blume) Lindau
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 4666
Collected date

วันที่เก็บ

22 Sep 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb; by roadsides in lowland evergreen forest. Flower white color.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

59    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 894 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Nanakorn et al. 894
2. 898 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Nanakorn et al. 898
3. 1295 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Nanakorn et al. 1295
4. 1488 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Nanakorn et al. 1488
5. 1839 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Nanakorn et al. 1839
6. 5098 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Nanakorn et al. 5098
7. 5281 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Nanakorn et al. 5281
8. 5687 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Nanakorn et al. 5687
9. 10109 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Pongamornkul 32
10. 10326 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau P. Srisanga & C. Puff 11
11. 12203 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. La-ongsri 36
12. 19035 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Nanakorn et al. 19035
13. 23261 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau C. Glamwaewwong 280
14. 31806 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1213
15. 35224 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8012
16. 35269 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8066
17. 35111 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Pongamornkul 2189
18. 35406 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8224
19. 36360 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3003
20. 36567 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau C. Maknoi 1887
21. 40300 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau C. Maknoi 2672
22. 40823 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6043
23. 41789 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau P. Wessumritt & M. Norsaengsri 38
24. 42750 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau M. Norsaengsri & S. Intamusik 6215
25. 43042 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Zhou Shi-shun 3196
26. 44494 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Zhou Shi-shun 3116
27. 45067 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau M. Tanaros 469
28. 48922 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Shigeyuki Mitsuta, Tetsukasa Yahara & Hidetoshi Nagamasu T-46477
29. 49723 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32230
30. 49737 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-30975
31. 49741 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-30943
32. 51496 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau M. Norsaengsri & N. Tathana 7566
33. 58985 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Li-Jianwu 352
34. 58809 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Zhou-Shishun 3116
35. 60427 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Zhou-Shishun 3656
36. 63128 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Li-Jianwu 993
37. 63398 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Li-Jianwu 414
38. 70856 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 073
39. 70886 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 108
40. 71449 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Pongamornkul 3889
41. 77617 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau M. Norsaengsri 11544
42. 80126 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097152
43. 80127 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097962
44. 81161 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau C. Maknoi 7342
45. 81084 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau C. Maknoi 7265
46. 81959 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau M. Norsaengsri 11992
47. 81806 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau M. Norsaengsri 11840
48. 87334 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-176
49. 88233 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Pongamornkul 5239
50. 88338 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau N. Muangyen 190
51. 88790 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau C. Maknoi 8392
52. 88811 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau C. Maknoi 8412
53. 92119 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau Kazumi Fujikawa, Kenji Kano & Hong Mang 053407
54. 96853 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau C. Glamwaewwong 369/60
55. 100888 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau P. Phaosrichai 613
56. 104230 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau S. Kamonnate 706
57. 104271 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau S. Kamonnate 836
58. 116772 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-395
59. 121473 Andrographis laxiflora (Blume) Lindau W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1093

ปิด

QR code