ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 4735
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 4735
Collected date

วันที่เก็บ

23 Sep 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small shrub; in hill evergreen forest. Inflorescence raceme; flower pinkish color.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

82    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 178 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Nanakorn et al. 178
2. 2377 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Nanakorn et al. 2377
3. 2462 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Nanakorn et al. 2462
4. 4730 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Nanakorn et al. 4730
5. 7698 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Nanakorn et al. 7698
6. 7960 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Nanakorn et al. 7960
7. 12813 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Serm 42
8. 14261 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Morakot 79
9. 17276 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi P. Suksathan 2585
10. 18189 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi M. Norsaengsri 960
11. 18849 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 559
12. 34230 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 2154
13. 35533 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8359
14. 41830 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi P. Wessumritt, M. Norsaengsri 119
15. 42988 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Zhou-Shishun 3217
16. 43037 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Zhou-Shishun 3307
17. 47248 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Chusie KY 240
18. 48120 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Boonprakop 129
19. 49799 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi M. Norsaengsri 6318
20. 51164 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 2770
21. 53972 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Sawai 928
22. 53973 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi P. Chantaranothai et al. 798
23. 53974 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi C. Leeratiwong 98 57
24. 53975 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Sawai 450
25. 55164 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi S. Mattapha Sawai s.n.
26. 55165 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi P. Chantaranothai et al. s.n.
27. 59361 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Zhou-Shishun 3217
28. 62778 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi M. Norsaengsri 9990
29. 65264 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi K. Srithi 224
30. 66326 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 3366
31. 67017 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 3599
32. 69875 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hong mang, Ling Shing Mang, Cho Cho Win 25246
33. 71900 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi J. Towaranonte s.n.
34. 72325 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95458
35. 73422 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi C. Lakoet 580
36. 77717 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi M. Norsaengsri 11636
37. 80210 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 26
38. 80227 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 43
39. 82893 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi M. Norsaengsri 12277
40. 83553 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Ubonwan Upho UBON 406
41. 84173 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 4959
42. 89037 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi N. Muangyen 628
43. 89359 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 5459
44. 92465 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3937
45. 93104 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi N. Turreira-Garcia 167
46. 93507 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi T. Pingyot 30
47. 94196 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 5896
48. 94584 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3953
49. 95575 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 5937
50. 96854 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi C. Glamwaewwong 60 370
51. 102646 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi V. Nguanchoo 936
52. 105314 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi T. Khambai 220
53. 107369 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 134
54. 109777 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi TLBG 21
55. 114295 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4497
56. 116208 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6860
57. 116253 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6905
58. 116502 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 126
59. 116597 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 220
60. 116710 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 333
61. 116750 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 373
62. 121913 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1248
63. 121921 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1256
64. 120768 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi N. Muangyen 2750
65. 121467 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1087
66. 122494 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9557
67. 122270 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9295
68. 122444 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9473
69. 125898 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Henrik Balslev (AAU), Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya, Tanatkrit Trongdechakraiwut 9722
70. 126602 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 9961
71. 129119 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom, M. Tabut 2666
72. 131441 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Chusie Trisonthi BD 23 (1)
73. 132378 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 7220
74. 133871 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Rapeeporn Kantasrila MSD 96
75. 136898 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Yumiko Baba, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Thein Lwin Aye 103782
76. 140044 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9244
77. 140507 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101610
78. 140508 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101620
79. 140824 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi Wannapha Thassaklang, Ratima Boonnan, Woranart Thammarong 85
80. 141064 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 8229
81. 141088 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 8253
82. 142462 Tadehagi triquetrum (L.) H.Ohashi W. Pongamornkul 8763

ปิด

QR code