ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 51330
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Desmodium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 2778
Collected date

วันที่เก็บ

23 Oct 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

373.3
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

92    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 228 Desmodium sp. W. Nanakorn et al. 228
2. 328 Desmodium sp. W. Nanakorn et al. 328
3. 19068 Desmodium sp. M. Norsaengsri s.n.
4. 35785 Desmodium sp. C. Maknoi 1717
5. 38993 Desmodium sp. W. Pongamornkul 2338
6. 45862 Desmodium sp. C. Maknoi 3678
7. 49074 Desmodium sp. S. Watthana 3333
8. 51325 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2773
9. 51333 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2781
10. 51342 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2790
11. 51359 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2807
12. 51463 Desmodium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7533
13. 53600 Desmodium sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1199
14. 54213 Desmodium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8233
15. 55724 Desmodium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8524
16. 62135 Desmodium sp. D. Khrueasan MS328
17. 63433 Desmodium sp. M. Norsaengsri 6685
18. 64532 Desmodium sp. W. Pongamornkul 3081
19. 77754 Desmodium sp. M. Norsaengsri 11673
20. 86365 Desmodium sp. M. Wongnak s.n.
21. 94174 Desmodium sp. W. Pongamornkul 5874
22. 104316 Desmodium sp. S. Kamonnate 882
23. 105176 Desmodium sp. C. Maknoi 6412
24. 106011 Desmodium sp. W. Pongamornkul 6487
25. 107048 Desmodium sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 760
26. 108480 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2018-71
27. 108498 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2017-169
28. 108501 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2017-168
29. 108505 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2016-36
30. 108523 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2016-33
31. 109551 Desmodium sp. Benjaporn Phookaphin 9
32. 109636 Desmodium sp. Juthamanee Bunsuk 002
33. 109638 Desmodium sp. Jindarat Aiansa-ard 005
34. 109679 Desmodium sp. Chakphat Rattanaphat 003
35. 111528 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-051
36. 112026 Desmodium sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9108
37. 111490 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-013
38. 111558 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-081
39. 111624 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-147
40. 111719 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-239
41. 111723 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-243
42. 112322 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1099
43. 112327 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1104
44. 112328 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1105
45. 112444 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1221
46. 112717 Desmodium sp. N. Muangyen 2204
47. 114951 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2018-222
48. 115989 Desmodium sp. K. Wangwasit 180911-9
49. 116172 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6824
50. 116182 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6834
51. 116199 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6851
52. 116202 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6854
53. 116213 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6865
54. 116233 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6885
55. 116265 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6917
56. 116266 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6918
57. 116285 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6937
58. 116318 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6970
59. 117253 Desmodium sp. N. Muangyen 2520
60. 117274 Desmodium sp. N. Muangyen 2541
61. 118264 Desmodium sp. K. Inthamma 152
62. 118273 Desmodium sp. K. Inthamma 161
63. 120946 Desmodium sp. N. Muangyen 2928
64. 122793 Desmodium sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-263
65. 123477 Desmodium sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-015
66. 123823 Desmodium sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-360
67. 124889 Desmodium sp. N. Muangyen 3466
68. 125317 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7060
69. 126899 Desmodium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4141
70. 128685 Desmodium sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2125
71. 129303 Desmodium sp. Akharasit Bunsongthae 151
72. 129347 Desmodium sp. Akharasit Bunsongthae 209
73. 129453 Desmodium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4311
74. 129640 Desmodium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4498
75. 129680 Desmodium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4538
76. 129777 Desmodium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4175
77. 131498 Desmodium sp. Chusie Trisonthi BD 81.1
78. 132393 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7235
79. 132524 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7404
80. 133566 Desmodium sp. Natdanai Pan-in V 351
81. 133571 Desmodium sp. Natdanai Pan-in V 356
82. 134412 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2762
83. 134414 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2764
84. 134443 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2793
85. 135755 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7723
86. 135835 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7803
87. 135884 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7852
88. 135984 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7946
89. 136024 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7986
90. 136240 Desmodium sp. Henrik Balslev, S. Bunma 8688
91. 137547 Desmodium sp. K. Inthamma 1131
92. 138740 Desmodium sp. Martin van de Bult 1905

ปิด

QR code