ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 53766
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ziziphus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Rhamnaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 3047
Collected date

วันที่เก็บ

11 Feb 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub, flowers greenish yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Roi Et, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

80    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5803 Ziziphus sp. W. Nanakorn et al. 5803
2. 8011 Ziziphus sp. W. Nanakorn et al. 8011
3. 9775 Ziziphus sp. W. Nanakorn et al. 9775
4. 11371 Ziziphus sp. P. Thongson 31
5. 15628 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 484
6. 15848 Ziziphus sp. P. Srisanga, C. Puff 1025
7. 16737 Ziziphus sp. S. Sasrirat 186
8. 19284 Ziziphus sp. S. Watthana 995
9. 19339 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 1218
10. 19518 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 685
11. 19851 Ziziphus sp. S. Watthana 1151
12. 19852 Ziziphus sp. S. Watthana 1152
13. 24824 Ziziphus sp. K. Kertsawang 393
14. 27604 Ziziphus sp. C. Maknoi 791
15. 28285 Ziziphus sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 210804 12
16. 31948 Ziziphus sp. C. Maknoi 1392
17. 34153 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 2078
18. 35027 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 1831
19. 35028 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 1832
20. 35324 Ziziphus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8131
21. 35909 Ziziphus sp. Jatupol K. 08 250
22. 39029 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 2374
23. 40325 Ziziphus sp. C. Maknoi 2696
24. 44467 Ziziphus sp. Zhou-Shishun 2915
25. 46500 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 2575
26. 46842 Ziziphus sp. M. Tanaros 314
27. 50921 Ziziphus sp. S. Watthana 3654
28. 58071 Ziziphus sp. M. Norsaengsri, P. Thongson, C. Lakoet 9823
29. 59489 Ziziphus sp. Romklao Botanical Garden 2553 95
30. 63635 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 2495
31. 63639 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 2492
32. 62009 Ziziphus sp. Ling Shein Mang 87523
33. 62149 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 2293
34. 62151 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 2304
35. 65754 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 10246
36. 67440 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 2471
37. 68742 Ziziphus sp. M. Norsaengsri 10653
38. 70925 Ziziphus sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5747
39. 74961 Ziziphus sp. C. Maknoi 6607
40. 82221 Ziziphus sp. P. Phaosrichai 154
41. 84658 Ziziphus sp. K. Kertsawang 3439
42. 84659 Ziziphus sp. K. Kertsawang 3440
43. 87150 Ziziphus sp. NULL
44. 87313 Ziziphus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 155
45. 87420 Ziziphus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 262
46. 88145 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 5151
47. 89306 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 5406
48. 89742 Ziziphus sp. C. Maknoi 8558
49. 92423 Ziziphus sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3896
50. 92556 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 5359
51. 93584 Ziziphus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5767
52. 94792 Ziziphus sp. Chusie, K. Srithi HBY 106
53. 101999 Ziziphus sp. K. Kertsawang 4263
54. 102046 Ziziphus sp. K. Kertsawang 4310
55. 104586 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 6363
56. 105282 Ziziphus sp. C. Maknoi 6518
57. 106834 Ziziphus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 554
58. 107110 Ziziphus sp. C. Maknoi 4878
59. 108519 Ziziphus sp. T. Choopan et al. 2017 194
60. 109969 Ziziphus sp. TLBG 565
61. 110991 Ziziphus sp. K. Kertsawang 4560
62. 111338 Ziziphus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 286
63. 111721 Ziziphus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 241
64. 112307 Ziziphus sp. Buasoy Mala 42
65. 112694 Ziziphus sp. N. Muangyen 2181
66. 112705 Ziziphus sp. N. Muangyen 2192
67. 113022 Ziziphus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6627
68. 113050 Ziziphus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6655
69. 118209 Ziziphus sp. Pharida PS 7
70. 120620 Ziziphus sp. N. Muangyen 2603
71. 120787 Ziziphus sp. N. Muangyen 2769
72. 123557 Ziziphus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 95
73. 124950 Ziziphus sp. N. Muangyen 3527
74. 125393 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 7136
75. 129774 Ziziphus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4172
76. 132349 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 7191
77. 135767 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 7735
78. 135833 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 7801
79. 139160 Ziziphus sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 475
80. 142034 Ziziphus sp. W. Pongamornkul 8514

ปิด

QR code