ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 54910
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thunbergia grandiflora Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

Acanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Chantaranothai et al. s.n.
Collected date

วันที่เก็บ

22 Aug 2023
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Deng Yunfei
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sakon Nakhon, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

53    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5034 Thunbergia grandiflora Roxb. W. Nanakorn et al. 5034
2. 6095 Thunbergia grandiflora Roxb. W. Nanakorn et al. 6095
3. 17001 Thunbergia grandiflora Roxb. P. Srisanga 1318
4. 23588 Thunbergia grandiflora Roxb. P. Srisanga 2597
5. 24102 Thunbergia grandiflora Roxb. C. Glamwaewwong 681
6. 28417 Thunbergia grandiflora Roxb. Y. Ochiai, S. Yokoyama 210805 5
7. 31230 Thunbergia grandiflora Roxb. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2905
8. 33327 Thunbergia grandiflora Roxb. Jatupol K. 07 108
9. 36867 Thunbergia grandiflora Roxb. P. Wessumritt 12
10. 38645 Thunbergia grandiflora Roxb. W. Pongamornkul 2495
11. 41967 Thunbergia grandiflora Roxb. Zhou-Shishun 3690
12. 46323 Thunbergia grandiflora Roxb. M. Norsaengsri 3319
13. 46324 Thunbergia grandiflora Roxb. NULL
14. 48107 Thunbergia grandiflora Roxb. M. Norsaengsri 4783
15. 48637 Thunbergia grandiflora Roxb. M. Norsaengsri, N. Tathana 7388
16. 51457 Thunbergia grandiflora Roxb. M. Norsaengsri, N. Tathana 7527
17. 51578 Thunbergia grandiflora Roxb. W. La-ongsri, N. Romkham 1251
18. 51656 Thunbergia grandiflora Roxb. W. La-ongsri, N. Romkham 1329
19. 53047 Thunbergia grandiflora Roxb. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7619
20. 56104 Thunbergia grandiflora Roxb. M. Norsaengsri, N. Tathana 8874
21. 65418 Thunbergia grandiflora Roxb. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2631
22. 65957 Thunbergia grandiflora Roxb. K. Srithi 527
23. 66158 Thunbergia grandiflora Roxb. C. Phengklai et al. 9121
24. 66699 Thunbergia grandiflora Roxb. C. Maknoi 4200
25. 68409 Thunbergia grandiflora Roxb. C. Maknoi 4512
26. 70824 Thunbergia grandiflora Roxb. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack et al. 32
27. 74698 Thunbergia grandiflora Roxb. Zhou-Shishun 8170
28. 77782 Thunbergia grandiflora Roxb. W. Tanming 748
29. 80139 Thunbergia grandiflora Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97925
30. 86740 Thunbergia grandiflora Roxb. C. Glamwaewwong 58 34
31. 90178 Thunbergia grandiflora Roxb. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 101
32. 89310 Thunbergia grandiflora Roxb. W. Pongamornkul 5410
33. 89358 Thunbergia grandiflora Roxb. W. Pongamornkul 5458
34. 89422 Thunbergia grandiflora Roxb. W. Pongamornkul 5522
35. 90690 Thunbergia grandiflora Roxb. N. Muangyen 952
36. 91941 Thunbergia grandiflora Roxb. K. Kertsawang 3506
37. 92901 Thunbergia grandiflora Roxb. D. Argyriou 63
38. 96334 Thunbergia grandiflora Roxb. Mahasarakham University 17
39. 98181 Thunbergia grandiflora Roxb. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 61
40. 98498 Thunbergia grandiflora Roxb. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 378
41. 106227 Thunbergia grandiflora Roxb. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 683
42. 107563 Thunbergia grandiflora Roxb. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 350
43. 115685 Thunbergia grandiflora Roxb. K. Wangwasit 180124 41
44. 115754 Thunbergia grandiflora Roxb. K. Wangwasit 180322 4
45. 116636 Thunbergia grandiflora Roxb. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 259
46. 117090 Thunbergia grandiflora Roxb. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 283
47. 122974 Thunbergia grandiflora Roxb. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 445
48. 133256 Thunbergia grandiflora Roxb. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1044
49. 135934 Thunbergia grandiflora Roxb. W. Pongamornkul 7896
50. 136638 Thunbergia grandiflora Roxb. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103204
51. 137963 Thunbergia grandiflora Roxb. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2857
52. 139582 Thunbergia grandiflora Roxb. T. Choopan et al. 2022 15
53. 142733 Thunbergia grandiflora Roxb. C. Maknoi et al. 5312

ปิด

QR code