ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 56709
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum.
Family name

ชื่อวงศ์

Marantaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Puangpen et al. N 361
Collected date

วันที่เก็บ

22 Aug 2023
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Songkhla, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

46    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7307 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. W. Nanakorn et al. 7307
2. 11858 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. S. Sasrirat 63
3. 12981 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. K. Larsen et al. 45795
4. 13937 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. P. Srisanga, S. Watthana 603
5. 17057 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. P. Suksathan 2386
6. 19878 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. S. Watthana 1180
7. 20824 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. P. Suksathan 2942
8. 21645 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. P. Suksathan 3033
9. 23113 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. P. Suksathan 3408
10. 23115 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. P. Suksathan 3410
11. 24870 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. P. Suksathan, Finn Borchsenius 3524
12. 27825 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. K. Kertsawang 577
13. 28188 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. S. Watthana, S. Pumicong 2080
14. 31185 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2860
15. 31819 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. C. Maknoi 1532
16. 32198 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. J.F. Maxwell 06 199
17. 40685 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. S. Watthana, P. Srisanga 3085
18. 41059 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. K. Kertsawang 1001
19. 51574 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. W. La-ongsri, N. Romkham 1247
20. 52565 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1652
21. 56711 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. Puangpen et al. N 388
22. 65181 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. K. Srithi 263
23. 76130 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. C. Maknoi 6675
24. 78999 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 195
25. 82664 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. C. Maknoi 7565
26. 82794 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. C. Maknoi 7695
27. 84252 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. S. Watthana, P. Srisanga 3085
28. 85043 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3278
29. 88481 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. N. Muangyen 333
30. 89263 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. C. Maknoi 8111
31. 90568 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. N. Muangyen 831
32. 90774 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3382
33. 92838 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. D. Argyriou 626
34. 92841 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. N. Turreira-Garcia 623
35. 95888 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. N. Muangyen 1844
36. 102554 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. V. Nguanchoo 811
37. 110450 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5568
38. 110558 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5673
39. 116338 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. N. Boonruang 16
40. 121574 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. N. Boonruang 477
41. 122593 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1553
42. 124690 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. N. Muangyen 3267
43. 127394 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5902
44. 131011 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1284
45. 132945 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. Supalak Pumikong 2019 128
46. 138247 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. K. Inthamma 1523

ปิด

QR code