ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 79145
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vitex sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-340
Collected date

วันที่เก็บ

27 May 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dipterocarp-Oak forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Xaignabouri, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

ca. 642
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

71    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4553 Vitex sp. W. Nanakorn et al. 4553
2. 9592 Vitex sp. W. Nanakorn et al. 9592
3. 19114 Vitex sp. W. Nanakorn et al. 19114
4. 19520 Vitex sp. W. Pongamornkul 687
5. 19854 Vitex sp. S. Watthana 1154
6. 34369 Vitex sp. W. Pongamornkul 1728
7. 36248 Vitex sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3895
8. 38361 Vitex sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2133
9. 40862 Vitex sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6082
10. 46780 Vitex sp. M. Tanaros 181
11. 47760 Vitex sp. S. Sawangsawat 155
12. 51059 Vitex sp. W. Pongamornkul 2665
13. 53092 Vitex sp. Yin-Jiantao 1355
14. 53244 Vitex sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7713
15. 53925 Vitex sp. C. Maknoi 3207
16. 54676 Vitex sp. KKU Staff. s.n.
17. 61846 Vitex sp. Ling Shein Man 087318
18. 61898 Vitex sp. Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087410
19. 62072 Vitex sp. D. Khrueasan MS-152
20. 63166 Vitex sp. Li-Jianwu 591
21. 66125 Vitex sp. M. Norsaengsri 6827
22. 66818 Vitex sp. M. Norsaengsri 10416
23. 68494 Vitex sp. C. Maknoi 4597
24. 68753 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089571
25. 68852 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089682
26. 70357 Vitex sp. C. Maknoi 3224
27. 70384 Vitex sp. C. Maknoi 3251
28. 71105 Vitex sp. S. Watthana 3822
29. 73137 Vitex sp. M. Norsaengsri 11306
30. 73154 Vitex sp. M. Norsaengsri 11324
31. 75080 Vitex sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2518
32. 75512 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095217
33. 75876 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094421
34. 76566 Vitex sp. C. Maknoi 7135
35. 77929 Vitex sp. C. Maknoi 5125
36. 79173 Vitex sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-368
37. 85547 Vitex sp. C. Maknoi 8246
38. 86061 Vitex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-065
39. 86241 Vitex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-245
40. 87659 Vitex sp. Saensouk et al. 45
41. 90849 Vitex sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3458
42. 91215 Vitex sp. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3653
43. 92701 Vitex sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-092
44. 95148 Vitex sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-187
45. 97056 Vitex sp. P. Phaosrichai 440
46. 100746 Vitex sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-349
47. 102583 Vitex sp. V. Nguanchoo 842
48. 104517 Vitex sp. W. Pongamornkul 6294
49. 104639 Vitex sp. C. Maknoi 5783
50. 104730 Vitex sp. C. Maknoi 5605
51. 106426 Vitex sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 881
52. 111534 Vitex sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-057
53. 111100 Vitex sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-048
54. 111335 Vitex sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-283
55. 111632 Vitex sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-155
56. 113419 Vitex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-120
57. 113779 Vitex sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-029
58. 115337 Vitex sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 872
59. 116619 Vitex sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-242
60. 119029 Vitex sp. K. Inthamma 617
61. 122532 Vitex sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1492
62. 123239 Vitex sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-233
63. 127032 Vitex sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1763
64. 128430 Vitex sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2231
65. 130607 Vitex sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 884
66. 130980 Vitex sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1253
67. 131522 Vitex sp. Chusie Trisonthi BD 100
68. 133368 Vitex sp. P. Srisanga 4646
69. 134220 Vitex sp. P. Srisanga, W. Khattiyot, S. Chantabun 3654
70. 136509 Vitex sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3534
71. 137533 Vitex sp. K. Inthamma 1117

ปิด

QR code