ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 59543
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lithocarpus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FAGACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Romklao Botanical Garden 0149/2553
Collected date

วันที่เก็บ

15 Dec 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree in mixed deciduous forest. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

132    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3982 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 3982
2. 5832 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 5832
3. 5841 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 5841
4. 6273 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 6273
5. 8102 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 8102
6. 9489 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 9489
7. 9499 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 9499
8. 10803 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 10803
9. 12859 Lithocarpus sp. P. Srisanga 389
10. 14447 Lithocarpus sp. P. Srisanga 740
11. 17890 Lithocarpus sp. D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n.
12. 18305 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 1078
13. 19021 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 19021
14. 19460 Lithocarpus sp. P. Suksathan 2708.1
15. 20379 Lithocarpus sp. P. Thongson 124
16. 21047 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 1620
17. 21048 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 1621
18. 21311 Lithocarpus sp. P. Srisanga 2162
19. 22243 Lithocarpus sp. P. Srisanga 2303
20. 22721 Lithocarpus sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2453
21. 24833 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 859
22. 24834 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 860
23. 24856 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 861
24. 24860 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 865
25. 24894 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 890
26. 24922 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 898
27. 24923 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 899
28. 24926 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 902
29. 24939 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 915
30. 24940 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 916
31. 25227 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 1110
32. 25046 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 996
33. 25062 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 1012
34. 25167 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 1096
35. 27151 Lithocarpus sp. S. Watthana & M. Wongnak 1885
36. 28948 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 28948
37. 29585 Lithocarpus sp. C. Maknoi 1327
38. 31274 Lithocarpus sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2949
39. 34339 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 1698
40. 38414 Lithocarpus sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2186
41. 41570 Lithocarpus sp. P. Wessumritt 299
42. 45130 Lithocarpus sp. M. Tanaros 533
43. 45313 Lithocarpus sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3405
44. 48334 Lithocarpus sp. Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-49503
45. 48484 Lithocarpus sp. Tetsukazu Yahara T-49872
46. 49752 Lithocarpus sp. Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu, Tetsukazu Yahara & Narong Nantasan T-40364
47. 50446 Lithocarpus sp. Hiroshige Koyama T-61905
48. 50480 Lithocarpus sp. Li-Jianwu Cx00040
49. 50672 Lithocarpus sp. L. Kamkom 2015
50. 50827 Lithocarpus sp. S. Watthana 3559
51. 52682 Lithocarpus sp. C. Maknoi 2851
52. 52730 Lithocarpus sp. C. Maknoi 2899
53. 52882 Lithocarpus sp. Yin-Jiantao 1788
54. 54720 Lithocarpus sp. S. Bunwong et al. 203
55. 60492 Lithocarpus sp. Ling Shein Man 087930
56. 61431 Lithocarpus sp. Law Shein 088319
57. 62326 Lithocarpus sp. Romklao Botanical Garden 0613/2555
58. 62495 Lithocarpus sp. Romklao Botanical Garden 0435/2555
59. 64307 Lithocarpus sp. Li-Jianwu 1126
60. 64336 Lithocarpus sp. Li-Jianwu 1026
61. 64575 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 3124
62. 67069 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 3651
63. 66889 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 3471
64. 67083 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 3665
65. 68773 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089596
66. 70432 Lithocarpus sp. C. Maknoi 3299
67. 72017 Lithocarpus sp. N. Muangyen 0108
68. 72808 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 10914
69. 72885 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 11002
70. 73791 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 04201
71. 74863 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10845
72. 73603 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 04013
73. 73641 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 04051
74. 74026 Lithocarpus sp. K. Khwan 143
75. 75097 Lithocarpus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2479
76. 75284 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094959
77. 75439 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095094
78. 75564 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094467
79. 75809 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094539
80. 76085 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094920
81. 76369 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094280
82. 76397 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094216
83. 78048 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 4393
84. 79096 Lithocarpus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-291
85. 79140 Lithocarpus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-335
86. 79149 Lithocarpus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-344
87. 79355 Lithocarpus sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 48
88. 79356 Lithocarpus sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 44
89. 79807 Lithocarpus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097288
90. 79809 Lithocarpus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097987
91. 82956 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 12340
92. 83043 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 12427
93. 83804 Lithocarpus sp. P. Phaosrichai 190
94. 84052 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 4838
95. 84325 Lithocarpus sp. W. Khattiyot 416
96. 85802 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 12455
97. 86358 Lithocarpus sp. M. Wongnak s.n.
98. 86359 Lithocarpus sp. M. Wongnak s.n.
99. 86363 Lithocarpus sp. M. Wongnak s.n.
100. 87053 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 346/58
101. 87467 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-309
102. 87520 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-362
103. 87602 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-442
104. 88206 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 5212
105. 89241 Lithocarpus sp. C. Maknoi 4035
106. 90359 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-281
107. 90377 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-299
108. 90388 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-310
109. 92571 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 5374
110. 93416 Lithocarpus sp. M. Wongnak s.n.
111. 93417 Lithocarpus sp. M. Wongnak s.n.
112. 93419 Lithocarpus sp. M. Wongnak s.n.
113. 93580 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5763
114. 96527 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 043/60
115. 96530 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 046/60
116. 96562 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 078/60
117. 96613 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 129/60
118. 96749 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 265/60
119. 98490 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-370
120. 98908 Lithocarpus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-385
121. 98800 Lithocarpus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-277
122. 98819 Lithocarpus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-296
123. 98881 Lithocarpus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-358
124. 98893 Lithocarpus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-370
125. 106413 Lithocarpus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 868
126. 106962 Lithocarpus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 673
127. 109717 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-287
128. 110160 Lithocarpus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1033
129. 111112 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-060
130. 111113 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-061
131. 111207 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-155
132. 111770 Lithocarpus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-290

ปิด

QR code