ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 60094
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dalbergia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2255
Collected date

วันที่เก็บ

2 Apr 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

385
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

202    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 460 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 460
2. 4223 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 4223
3. 5999 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 5999
4. 6104 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 6104
5. 7219 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 7219
6. 7658 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 7658
7. 8577 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 8577
8. 8866 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 8866
9. 10557 Dalbergia sp. S. Watthana 57
10. 10800 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 10800
11. 10925 Dalbergia sp. Sucheera 1
12. 14684 Dalbergia sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 896
13. 18820 Dalbergia sp. W. Nanakorn 1126
14. 27518 Dalbergia sp. C. Maknoi 705
15. 28455 Dalbergia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-15B
16. 28882 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28882
17. 28884 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28884
18. 28886 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28886
19. 28896 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28896
20. 28944 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28944
21. 31472 Dalbergia sp. K. Kertsawang 733.1
22. 36606 Dalbergia sp. C. Maknoi 1926
23. 38170 Dalbergia sp. P. Wessumritt 53
24. 45326 Dalbergia sp. Jatupol K. 10-523
25. 45626 Dalbergia sp. D. Khrueasan MS-349
26. 46554 Dalbergia sp. M. Norsaengsri 3525
27. 47239 Dalbergia sp. Chusie KY155
28. 49863 Dalbergia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6383
29. 50746 Dalbergia sp. L. kamkom 02005
30. 53758 Dalbergia sp. C. Maknoi 3039
31. 57971 Dalbergia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9073
32. 58022 Dalbergia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9124
33. 62139 Dalbergia sp. D. Khrueasan MS350
34. 62289 Dalbergia sp. Romklao Botanical Garden 0576/2555
35. 64585 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3134
36. 66316 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3356
37. 66767 Dalbergia sp. C. Maknoi 4261
38. 68851 Dalbergia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089681
39. 69230 Dalbergia sp. Zhou-Shishun 6886
40. 70459 Dalbergia sp. C. Maknoi 3326
41. 71367 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3807
42. 74998 Dalbergia sp. M. Norsaengsri 10863
43. 79086 Dalbergia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-281
44. 85300 Dalbergia sp. C. Maknoi 7948
45. 85401 Dalbergia sp. C. Maknoi 8049
46. 85402 Dalbergia sp. C. Maknoi 8050
47. 85442 Dalbergia sp. C. Maknoi 8090
48. 85639 Dalbergia sp. C. Maknoi 8338
49. 86128 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-132
50. 86411 Dalbergia sp. M. Wongnak 389
51. 86843 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 137/58
52. 86913 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 206/58
53. 87058 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 351/58
54. 87345 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-187
55. 87526 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-368
56. 87365 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-207
57. 87537 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-379
58. 87551 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-391
59. 88416 Dalbergia sp. N. Muangyen 268
60. 88449 Dalbergia sp. N. Muangyen 301
61. 89045 Dalbergia sp. N. Muangyen 636
62. 89068 Dalbergia sp. N. Muangyen 659
63. 89089 Dalbergia sp. N. Muangyen 680
64. 90339 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-262
65. 90370 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-292
66. 90550 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-471
67. 90637 Dalbergia sp. N. Muangyen 900
68. 91246 Dalbergia sp. S. Sawangsawat 432
69. 91880 Dalbergia sp. N. Muangyen 1248
70. 94264 Dalbergia sp. N. Muangyen 1392
71. 94541 Dalbergia sp. N. Muangyen 1668
72. 94542 Dalbergia sp. N. Muangyen 1669
73. 95152 Dalbergia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-191
74. 95632 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 5993
75. 95795 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6079
76. 96392 Dalbergia sp. Mahasarakham University 75
77. 96533 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 049/60
78. 98328 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-208
79. 98505 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-385
80. 98715 Dalbergia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-192
81. 101152 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6173
82. 101182 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6203
83. 104910 Dalbergia sp. C. Maknoi 6066
84. 105483 Dalbergia sp. C. Maknoi 6826
85. 106324 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 779
86. 106468 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 923
87. 106807 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 527
88. 106809 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 529
89. 106870 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 581
90. 106910 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 621
91. 106994 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 706
92. 106998 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 710
93. 107027 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 739
94. 107078 Dalbergia sp. C. Maknoi 4843
95. 108357 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6565
96. 108368 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6576
97. 109808 Dalbergia sp. TLBG 167
98. 109892 Dalbergia sp. TLBG 454
99. 109899 Dalbergia sp. TLBG 472
100. 109966 Dalbergia sp. TLBG 563
101. 110060 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 933
102. 110081 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 954
103. 112194 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8850
104. 112198 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8854
105. 111689 Dalbergia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-212
106. 111985 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee & Kittiyut Punchai (Photographer) 9151
107. 112024 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9111
108. 112025 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9109
109. 112060 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9071
110. 112067 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9063
111. 112069 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9061
112. 112080 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer) & Butapha Kongkeow 9049
113. 112105 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9022
114. 112106 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9021
115. 112166 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8811
116. 112178 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8830
117. 112476 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1253
118. 113135 Dalbergia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6740
119. 113227 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer) & Butapha Kongkeow 9048
120. 113280 Dalbergia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3973
121. 113341 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-42
122. 113378 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-79
123. 113963 Dalbergia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-213
124. 114291 Dalbergia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4493
125. 115228 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 763
126. 115463 Dalbergia sp. C. Maknoi 5381
127. 115798 Dalbergia sp. K. Wangwasit 180322-48
128. 116586 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-210
129. 116477 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-101
130. 116726 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-349
131. 116757 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-380
132. 118474 Dalbergia sp. K. Inthamma 373
133. 118911 Dalbergia sp. K. Inthamma 490
134. 119035 Dalbergia sp. K. Inthamma 623
135. 119037 Dalbergia sp. K. Inthamma 625
136. 120635 Dalbergia sp. N. Muangyen 2618
137. 120885 Dalbergia sp. N. Muangyen 2867
138. 121014 Dalbergia sp. N. Muangyen 2996
139. 122512 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9505
140. 121673 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1734
141. 121917 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1252
142. 122282 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9307
143. 122307 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9332
144. 122324 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9349
145. 122368 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9207
146. 122392 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9232
147. 122438 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9287
148. 122495 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9558
149. 123670 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-207
150. 124749 Dalbergia sp. N. Muangyen 3326
151. 124994 Dalbergia sp. N. Muangyen 3570
152. 125299 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7042
153. 125491 Dalbergia sp. N. Muangyen 3572
154. 125498 Dalbergia sp. N. Muangyen 3579
155. 125942 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9767
156. 125948 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9773
157. 125949 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9774
158. 125953 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9779
159. 125956 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9783
160. 126001 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9845
161. 126691 Dalbergia sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10061
162. 126698 Dalbergia sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10065
163. 127096 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1827
164. 127272 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1907
165. 128372 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2173
166. 128458 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2259
167. 128501 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2302
168. 128547 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 1987
169. 128765 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2205
170. 130086 Dalbergia sp. N. Muangyen 3762
171. 130302 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2478
172. 130366 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2508
173. 130379 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2521
174. 130496 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2637
175. 130588 Dalbergia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 865
176. 130777 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2823
177. 130857 Dalbergia sp. Suchada Wongpakam & Wasana Kamkuan 2
178. 130927 Dalbergia sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1200
179. 132277 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7369
180. 132333 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7459
181. 132486 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7328
182. 133544 Dalbergia sp. Natdanai Pan-in V 329
183. 134317 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2667
184. 135766 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7734
185. 135844 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7812
186. 135931 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7893
187. 135996 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7958
188. 136243 Dalbergia sp. Henrik Balslev, S. Bunma 8691
189. 136379 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3404
190. 136518 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3543
191. 137454 Dalbergia sp. K. Kertsawang 2708
192. 137851 Dalbergia sp. K. Inthamma 1435
193. 137925 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2819
194. 138094 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2988
195. 138109 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3003
196. 138170 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3064
197. 138194 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3088
198. 138367 Dalbergia sp. K. Inthamma 1643
199. 138950 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3829
200. 139058 Dalbergia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 367
201. 139059 Dalbergia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 368
202. 139136 Dalbergia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 448

ปิด

QR code