ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 61238
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC.
Family name

ชื่อวงศ์

Asteraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Mang 87951
Collected date

วันที่เก็บ

26 Nov 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Kazumi Fujikawa
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Roadside. Herb. Flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

68    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 203 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. W. Nanakorn et al. 203
2. 1887 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. W. Nanakorn et al. 1887
3. 5349 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. W. Nanakorn et al. 5349
4. 5497 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. W. Nanakorn et al. 5497
5. 8180 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. W. Nanakorn et al. 8180
6. 10273 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. W. Pongamornkul 44
7. 10304 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. W. Nanakorn et al. 10304
8. 16087 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. P. Suksathan 1952
9. 22711 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2443
10. 25624 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. C. Maknoi 664
11. 31897 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. Pranee Palee 925
12. 35458 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8279
13. 37196 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. C. Maknoi 2078
14. 39115 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. Jatupol K. 08 464
15. 44852 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. Yaovanit Polpim HN 1375
16. 45049 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. M. Tanaros 451
17. 49859 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. M. Norsaengsri 6379
18. 50494 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. Li-Jianwu Cx 58
19. 50701 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. M. Wongnak 12022
20. 50704 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. M. Wongnak 12022
21. 51159 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. W. Pongamornkul 2765
22. 51190 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. W. Pongamornkul 2796
23. 52800 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. C. Maknoi 2969
24. 53172 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. Yin-Jiangtao 1402
25. 58730 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. Zhou-Shishun 2975
26. 60607 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. Ling Shein Mang 88046
27. 60747 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. Law Shine 88291
28. 60987 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86609
29. 64187 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2589
30. 65961 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. K. Srithi 576
31. 66310 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. W. Pongamornkul 3349
32. 69774 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. Kazumi Fujikawa, Ling Shing Man, Maung Nu 82022
33. 71182 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. C. Phengklai, M. Tamura 10181
34. 71317 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. W. Pongamornkul 3757
35. 71980 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. N. Muangyen 72
36. 71663 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91104
37. 72072 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. W. Pongamornkul 3952
38. 74352 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. Zhou-Shishun 7667
39. 74642 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. Zhou-Shishun 8496
40. 74736 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. W. Pongamornkul 4210
41. 77033 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. V. Nguanchoo 565
42. 78140 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. W. Pongamornkul 4484
43. 78884 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. N. Muangyen 128
44. 79671 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97155
45. 80401 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 216
46. 89043 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. N. Muangyen 634
47. 89655 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. W. Pongamornkul 5641
48. 94447 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. N. Muangyen 1574
49. 95045 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. Chusie, Khwanruethai Kamfachuea LL 2
50. 96011 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. P. Phaosrichai 409
51. 101725 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. P. Panyadee, W. Pongamornkul 4
52. 102452 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. V. Nguanchoo 695
53. 102649 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. V. Nguanchoo 939
54. 105993 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. W. Pongamornkul 6469
55. 108351 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. W. Pongamornkul 6559
56. 111560 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 83
57. 112326 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1103
58. 117255 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. N. Muangyen 2522
59. 120661 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. N. Muangyen 2644
60. 120760 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. N. Muangyen 2742
61. 124478 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. Natdanai Pan-in PSD 31
62. 124761 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. N. Muangyen 3338
63. 130199 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2375
64. 137975 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2869
65. 140323 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe 101700
66. 141217 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3230
67. 141222 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3235
68. 141257 Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3270

ปิด

QR code