ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 61841
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Syzygium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MYRTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Man 087323
Collected date

วันที่เก็บ

8 Apr 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shade. Tree. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

131    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6192 Syzygium sp. W. Nanakorn et al. 6192
2. 8485 Syzygium sp. W. Nanakorn et al. 8485
3. 12242 Syzygium sp. P. Srisanga 267
4. 13158 Syzygium sp. T.G. Laman 1311
5. 13351 Syzygium sp. McDonald et al. 5676
6. 14902 Syzygium sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 442
7. 17955 Syzygium sp. P. Srisanga 1508
8. 18065 Syzygium sp. P. Srisanga 1618
9. 23262 Syzygium sp. C. Glamwaewwong 281
10. 24095 Syzygium sp. C. Glamwaewwong 674
11. 25856 Syzygium sp. Bot. KU 2006.53
12. 25612 Syzygium sp. C. Maknoi 652
13. 27185 Syzygium sp. P. Suksathan 3838
14. 27590 Syzygium sp. C. Maknoi 777
15. 28444 Syzygium sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-30
16. 29846 Syzygium sp. C. Maknoi 1438
17. 29924 Syzygium sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-2
18. 30210 Syzygium sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-85
19. 30331 Syzygium sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1286
20. 30430 Syzygium sp. P. Suksathan 4129
21. 31317 Syzygium sp. K. Kertsawang 781
22. 34439 Syzygium sp. Warintorn K. 08-269
23. 34385 Syzygium sp. Warintorn K. 08-214
24. 34516 Syzygium sp. Warintorn K. 08-347
25. 35964 Syzygium sp. Jatupol K. 08-305
26. 35967 Syzygium sp. Jatupol K. 08-308
27. 38187 Syzygium sp. P. Wessumritt 112
28. 46873 Syzygium sp. M. Tanaros 346
29. 47023 Syzygium sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 244
30. 47367 Syzygium sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 8
31. 52710 Syzygium sp. C. Maknoi 2879
32. 53873 Syzygium sp. C. Maknoi 3155
33. 54412 Syzygium sp. T. Yingkhachorn 98
34. 56477 Syzygium sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051236
35. 58977 Syzygium sp. Li-Jianwu 342
36. 58953 Syzygium sp. Li-Jianwu 547
37. 60885 Syzygium sp. Ling Shein Man 087249
38. 64320 Syzygium sp. Li-Jianwu 625
39. 65910 Syzygium sp. P. Phaosrichai 182
40. 66758 Syzygium sp. C. Maknoi 4252
41. 69546 Syzygium sp. Zhou-Shishun 7119
42. 70408 Syzygium sp. C. Maknoi 3275
43. 70421 Syzygium sp. C. Maknoi 3288
44. 72902 Syzygium sp. M. Norsaengsri 11019
45. 73193 Syzygium sp. M. Norsaengsri 11364
46. 73929 Syzygium sp. M. Norsaengsri 11459
47. 74849 Syzygium sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10830
48. 77813 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-28
49. 77817 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-32
50. 77900 Syzygium sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11172
51. 79343 Syzygium sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 55
52. 78487 Syzygium sp. P. Phaosrichai 165
53. 79017 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-213
54. 79072 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-267
55. 79087 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-282
56. 79136 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-331
57. 79244 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-439
58. 81423 Syzygium sp. M. Norsaengsri 12218
59. 82113 Syzygium sp. M. Norsaengsri 12145
60. 82219 Syzygium sp. P. Phaosrichai 152
61. 82854 Syzygium sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2720
62. 82870 Syzygium sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2736
63. 83003 Syzygium sp. M. Norsaengsri 12387
64. 83010 Syzygium sp. M. Norsaengsri 12394
65. 83190 Syzygium sp. W. Pongamornkul 4725
66. 83263 Syzygium sp. W. Pongamornkul 4798
67. 83924 Syzygium sp. S. Sawangsawat 638
68. 84049 Syzygium sp. W. Pongamornkul 4835
69. 84111 Syzygium sp. W. Pongamornkul 4897
70. 84726 Syzygium sp. K. Kertsawang 2213
71. 84820 Syzygium sp. K. Kertsawang 2306
72. 85675 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5016
73. 86315 Syzygium sp. M. Wongnak 407
74. 86407 Syzygium sp. M. Wongnak 860
75. 87559 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-399
76. 88190 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5196
77. 88278 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5284
78. 88590 Syzygium sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 441
79. 88861 Syzygium sp. C. Maknoi 8462
80. 90439 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-361
81. 90440 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-362
82. 90711 Syzygium sp. N. Muangyen 973
83. 91257 Syzygium sp. S. Sawangsawat 444
84. 91395 Syzygium sp. Anong Tejajati s.n.
85. 92492 Syzygium sp. L. Kamkom 019
86. 92547 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5350
87. 92551 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5354
88. 93006 Syzygium sp. D. Argyriou 253
89. 93280 Syzygium sp. N. Turreira Garcia 557
90. 94957 Syzygium sp. D. Argyriou 476
91. 95735 Syzygium sp. W. Pongamornkul 6019
92. 95599 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5960
93. 95794 Syzygium sp. W. Pongamornkul 6078
94. 95875 Syzygium sp. N. Muangyen 1831
95. 95907 Syzygium sp. N. Muangyen 1863
96. 96758 Syzygium sp. C. Glamwaewwong 274/60
97. 97162 Syzygium sp. P. Phaosrichai 546
98. 101123 Syzygium sp. W. Pongamornkul 6144
99. 101158 Syzygium sp. W. Pongamornkul 6179
100. 103851 Syzygium sp. Romklao Botanical Garden 220/50
101. 105455 Syzygium sp. C. Maknoi 6798
102. 104703 Syzygium sp. C. Maknoi 5578
103. 105216 Syzygium sp. C. Maknoi 6452
104. 105520 Syzygium sp. C. Maknoi 6863
105. 105782 Syzygium sp. Pimsiri PN049
106. 106981 Syzygium sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 692
107. 108369 Syzygium sp. W. Pongamornkul 6577
108. 109787 Syzygium sp. TLBG 101
109. 110853 Syzygium sp. N. Muangyen 2067
110. 110942 Syzygium sp. K. Kertsawang 4512
111. 112821 Syzygium sp. N. Muangyen 2308
112. 113406 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-107
113. 114517 Syzygium sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4855
114. 115443 Syzygium sp. C. Maknoi 5361
115. 116139 Syzygium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6791
116. 116381 Syzygium sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-005
117. 117647 Syzygium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-017
118. 117700 Syzygium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-070
119. 117804 Syzygium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-174
120. 117812 Syzygium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-182
121. 118287 Syzygium sp. K. Inthamma 175
122. 118462 Syzygium sp. K. Inthamma 361
123. 118479 Syzygium sp. K. Inthamma 378
124. 118482 Syzygium sp. K. Inthamma 381
125. 118819 Syzygium sp. K. Inthamma 397
126. 119027 Syzygium sp. K. Inthamma 615
127. 120927 Syzygium sp. N. Muangyen 2909
128. 121006 Syzygium sp. N. Muangyen 2988
129. 121016 Syzygium sp. N. Muangyen 2998
130. 121088 Syzygium sp. N. Muangyen 3070
131. 121460 Syzygium sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1080

ปิด

QR code