ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 61936
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Embelia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Primulaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Ha Shein Aung 87412
Collected date

วันที่เก็บ

4 May 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Roadside.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

88    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9063 Embelia sp. P. Thongson 37
2. 11512 Embelia sp. P. Suksathan 1122
3. 19122 Embelia sp. W. Nanakorn et al. 19122
4. 19772 Embelia sp. W. La-ongsri 134
5. 20426 Embelia sp. P. Thongson 171
6. 20999 Embelia sp. M. Norsaengsri 1572
7. 23887 Embelia sp. W. Nanakorn et al. 23887
8. 35414 Embelia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8232
9. 36305 Embelia sp. W. Pongamornkul 2252
10. 42746 Embelia sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6211
11. 48170 Embelia sp. W. Boonprakop 190
12. 48511 Embelia sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki, N. Fukuoka T 1183
13. 48811 Embelia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 31724
14. 48830 Embelia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33085
15. 49203 Embelia sp. K. Iwatsuki, G. Murata, J. Dransfield, D. Saerudin S 1144
16. 55031 Embelia sp. S. Mattapha Sawai 532
17. 56274 Embelia sp. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga, Ling Shing Mang 51271
18. 56548 Embelia sp. Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG), Ling Shing Mang 51445
19. 57915 Embelia sp. M. Norsaengsri 1946
20. 60884 Embelia sp. Ling Shein Mang 87250
21. 62607 Embelia sp. W. Pongamornkul 2860
22. 65648 Embelia sp. M. Norsaengsri 10138
23. 66300 Embelia sp. W. Pongamornkul 3338
24. 66964 Embelia sp. W. Pongamornkul 3546
25. 67056 Embelia sp. W. Pongamornkul 3638
26. 71542 Embelia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1079
27. 68908 Embelia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89556
28. 72036 Embelia sp. W. Pongamornkul 3916
29. 73610 Embelia sp. W. Pongamornkul 4020
30. 74853 Embelia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 10835
31. 75022 Embelia sp. M. Norsaengsri 11067
32. 75053 Embelia sp. M. Norsaengsri 11099
33. 75064 Embelia sp. M. Norsaengsri 11110
34. 75977 Embelia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Tun Tin, Law Shine 94323
35. 80058 Embelia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97733
36. 80344 Embelia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 159
37. 83175 Embelia sp. W. Pongamornkul 4711
38. 84120 Embelia sp. W. Pongamornkul 4906
39. 87060 Embelia sp. C. Glamwaewwong 58 353
40. 87336 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 178
41. 89340 Embelia sp. W. Pongamornkul 5440
42. 89414 Embelia sp. W. Pongamornkul 5514
43. 90395 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 317
44. 90217 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 140
45. 90292 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 215
46. 92674 Embelia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 65
47. 93200 Embelia sp. N. Turreira-Garcia 331
48. 93581 Embelia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5764
49. 98491 Embelia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 371
50. 98864 Embelia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 341
51. 98887 Embelia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 364
52. 101091 Embelia sp. W. Pongamornkul 6112
53. 101130 Embelia sp. W. Pongamornkul 6151
54. 101144 Embelia sp. W. Pongamornkul 6165
55. 102650 Embelia sp. V. Nguanchoo 940
56. 102723 Embelia sp. V. Nguanchoo 1021
57. 104486 Embelia sp. W. Pongamornkul 6263
58. 105787 Embelia sp. Pimsiri PN 58
59. 106435 Embelia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 890
60. 108544 Embelia sp. T. Choopan et al. 2016 40
61. 109794 Embelia sp. TLBG 117
62. 111088 Embelia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 36
63. 111124 Embelia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 72
64. 111229 Embelia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 177
65. 111521 Embelia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 44
66. 112982 Embelia sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga V1 14
67. 113254 Embelia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3947
68. 113369 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 70
69. 113844 Embelia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 94
70. 113723 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 424
71. 116301 Embelia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6953
72. 116931 Embelia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 123
73. 117025 Embelia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 218
74. 117062 Embelia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 255
75. 118253 Embelia sp. K. Inthamma 141
76. 118457 Embelia sp. K. Inthamma 356
77. 118944 Embelia sp. K. Inthamma 531
78. 123000 Embelia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 471
79. 123303 Embelia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 297
80. 125391 Embelia sp. W. Pongamornkul 7134
81. 132523 Embelia sp. W. Pongamornkul 7403
82. 132566 Embelia sp. W. Pongamornkul 7504
83. 132832 Embelia sp. W. Pongamornkul 7600
84. 136401 Embelia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3426
85. 135777 Embelia sp. W. Pongamornkul 7745
86. 135980 Embelia sp. W. Pongamornkul 7942
87. 136444 Embelia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3469
88. 142383 Embelia sp. W. Pongamornkul 8684

ปิด

QR code