ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 6532
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 6532
Collected date

วันที่เก็บ

11 May 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

48    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2136 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen W. Nanakorn et al. 2136
2. 2143 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen W. Nanakorn et al. 2143
3. 2172 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 368
4. 2661 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen W. Nanakorn et al. 2661
5. 2682 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen W. Nanakorn et al. 2682
6. 6715 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen W. Nanakorn et al. 6715
7. 6632 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen W. Nanakorn et al. 6632
8. 7061 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen W. Nanakorn et al. 7061
9. 13769 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 717
10. 14564 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 776
11. 14539 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 751
12. 16547 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen P. Suksathan 2220
13. 21423 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 1668
14. 21476 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 1421
15. 22074 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 1829
16. 22105 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 1860
17. 22311 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 1881
18. 23348 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen C. Glamwaewwong 326
19. 30758 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen J.F. Maxwell 06-985
20. 37018 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen W. Nanakorn, P. Suksathan & P. Panyachan 37018
21. 37808 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 3763
22. 41193 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5582
23. 51264 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 2712
24. 52819 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen C. Maknoi 2990
25. 56315 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 8795
26. 59806 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen C. Pitaksantipap 40
27. 60134 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 5923
28. 60196 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 6031
29. 63940 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Pinyosak & W. Boonchai 152
30. 65820 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 2282
31. 65821 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 2270
32. 65566 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri s.n.
33. 65574 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 2052
34. 65586 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 1883
35. 65587 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 1860
36. 65588 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 1762
37. 65589 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 1881
38. 65591 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 1829
39. 67419 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 2034
40. 67435 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen M. Norsaengsri 2356
41. 67961 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen C. Lakoet 0342
42. 86503 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen W. Tanming 955
43. 86587 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen W. Tanming 811
44. 87315 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-157
45. 87120 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen P. Phaosrichai 298
46. 104213 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen S. Kamonnate 725
47. 104274 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen S. Kamonnate 839
48. 130591 Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 868

ปิด

QR code