ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 64498
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Boehmeria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

URTICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 3047
Collected date

วันที่เก็บ

14 Sep 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 60 cm high in mixed deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

550
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

107    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7394 Boehmeria sp. Serm s.n.
2. 11920 Boehmeria sp. Serm 106
3. 13079 Boehmeria sp. P. Srisanga 475
4. 15206 Boehmeria sp. P. Srisanga 921
5. 15370 Boehmeria sp. P. Suksathan 1799
6. 16786 Boehmeria sp. P. Srisanga 1263
7. 22254 Boehmeria sp. P. Srisanga 2314
8. 25960 Boehmeria sp. P. Suksathan 3616.1
9. 28310 Boehmeria sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220804-10(5)
10. 30190 Boehmeria sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-55
11. 30222 Boehmeria sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-7-1-1
12. 35568 Boehmeria sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8398
13. 38775 Boehmeria sp. C. Maknoi 2445
14. 40442 Boehmeria sp. C. Maknoi 2813
15. 42213 Boehmeria sp. Wang Hong 8392
16. 45054 Boehmeria sp. M. Tanaros 456
17. 50294 Boehmeria sp. H. Takahashi T-63514
18. 51092 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 2698
19. 52293 Boehmeria sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1535
20. 52958 Boehmeria sp. C. Maknoi 3957
21. 54231 Boehmeria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8251
22. 55392 Boehmeria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8349
23. 55416 Boehmeria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8404
24. 62830 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 10042
25. 64494 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3043
26. 64521 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3070
27. 64537 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3086
28. 64568 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3117
29. 65681 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 10171
30. 66403 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3188
31. 68177 Boehmeria sp. C. Maknoi 4282
32. 68327 Boehmeria sp. C. Maknoi 4430
33. 72987 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 10768
34. 73381 Boehmeria sp. C. Lakoet 0539
35. 73395 Boehmeria sp. C. Lakoet 0553
36. 73426 Boehmeria sp. C. Lakoet 0584
37. 75039 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11085
38. 77034 Boehmeria sp. V. Nguanchoo 530
39. 77653 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11577
40. 78365 Boehmeria sp. V. Nguanchoo 136
41. 80314 Boehmeria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-130
42. 80445 Boehmeria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-260
43. 80511 Boehmeria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-326
44. 81799 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11833
45. 81730 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11765
46. 81814 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11848
47. 81860 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11894
48. 81943 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11976
49. 81987 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 12020
50. 83004 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 12388
51. 84166 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 4952
52. 84190 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 4976
53. 85055 Boehmeria sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3290
54. 85881 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 12534
55. 86018 Boehmeria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-022
56. 88386 Boehmeria sp. N. Muangyen 238
57. 88430 Boehmeria sp. N. Muangyen 282
58. 89082 Boehmeria sp. N. Muangyen 673
59. 89701 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 5687
60. 91694 Boehmeria sp. W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3671
61. 92638 Boehmeria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-029
62. 93603 Boehmeria sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5786
63. 95130 Boehmeria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-169
64. 98147 Boehmeria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-027
65. 100737 Boehmeria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-340
66. 102496 Boehmeria sp. V. Nguanchoo 744
67. 104298 Boehmeria sp. S. Kamonnate 864
68. 110196 Boehmeria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1069
69. 111519 Boehmeria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-042
70. 111639 Boehmeria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-162
71. 113163 Boehmeria sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6766
72. 113359 Boehmeria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-60
73. 113623 Boehmeria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-324
74. 113933 Boehmeria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-183
75. 114042 Boehmeria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-292
76. 114171 Boehmeria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-421
77. 114241 Boehmeria sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-057
78. 114259 Boehmeria sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-075
79. 114471 Boehmeria sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4816
80. 116664 Boehmeria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-287
81. 116804 Boehmeria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-427
82. 120642 Boehmeria sp. N. Muangyen 2625
83. 122573 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1533
84. 122631 Boehmeria sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-102
85. 123012 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-6
86. 123023 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-17
87. 123160 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-154
88. 123223 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-217
89. 123461 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-455
90. 125119 Boehmeria sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 741
91. 131476 Boehmeria sp. Chusie Trisonthi BD 62.1
92. 131530 Boehmeria sp. Chusie Trisonthi BD 143
93. 131543 Boehmeria sp. Chusie Trisonthi BD 173
94. 132656 Boehmeria sp. A. Nuammee 534
95. 134092 Boehmeria sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3557
96. 135804 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 7772
97. 135752 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 7720
98. 135892 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 7860
99. 135899 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 7867
100. 135982 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 7944
101. 136088 Boehmeria sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 2
102. 136157 Boehmeria sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 71
103. 136450 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3475
104. 138340 Boehmeria sp. K. Inthamma 1616
105. 138341 Boehmeria sp. K. Inthamma 1617
106. 139109 Boehmeria sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 420
107. 139194 Boehmeria sp. Monthon Norsaengsri, Lamthai Sasnok 12848

ปิด

QR code