ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 67751
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

SOLANACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 5809
Collected date

วันที่เก็บ

26 Jul 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub up to 40-80 cm high. Flower blue. Sandy salty soils.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kalasin, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

136
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

97    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 952 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 952
2. 993 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 993
3. 1892 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 1892
4. 2505 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 2505
5. 3109 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 3109
6. 3054 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 3054
7. 10426 Solanum sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 103
8. 3697 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 3697
9. 3800 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 3800
10. 4038 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 4038
11. 4080 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 4080
12. 4266 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 4266
13. 4604 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 4604
14. 4615 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 4615
15. 4863 Solanum sp. M. Norsaengsri & S. Watthana 34
16. 5150 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 5150
17. 8025 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 8025
18. 8118 Solanum sp. W. Nanakorn et al. 8118
19. 9260 Solanum sp. P. Thongson 62
20. 11367 Solanum sp. P. Thongson 27
21. 11887 Solanum sp. S. Sasrirat 92
22. 12017 Solanum sp. W. Pongamornkul 304
23. 15739 Solanum sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1841
24. 19406 Solanum sp. P. Suksathan 2654
25. 20392 Solanum sp. P. Thongson 137
26. 23300 Solanum sp. W. Pongamornkul 946
27. 23305 Solanum sp. W. Pongamornkul 951
28. 27690 Solanum sp. C. Maknoi 876
29. 27703 Solanum sp. C. Maknoi 889
30. 28467 Solanum sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-28
31. 33264 Solanum sp. Jatupol K. 07-045
32. 34614 Solanum sp. M. Norsaengsri 3242
33. 34642 Solanum sp. M. Norsaengsri 3276
34. 34643 Solanum sp. M. Norsaengsri 3277
35. 35062 Solanum sp. W. Pongamornkul 1866
36. 35320 Solanum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8125
37. 35461 Solanum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8284
38. 35541 Solanum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8367
39. 36288 Solanum sp. W. Pongamornkul 2235
40. 38037 Solanum sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3695
41. 38523 Solanum sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2295
42. 40848 Solanum sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6068
43. 41025 Solanum sp. K. Kertsawang 950
44. 42807 Solanum sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6272
45. 43526 Solanum sp. Sumalee Lukhua s.n.
46. 46221 Solanum sp. N. Romkham 309
47. 46237 Solanum sp. M. Norsaengsri 3242
48. 46260 Solanum sp. M. Norsaengsri 3276
49. 47966 Solanum sp. M. Norsaengsri 7134
50. 48738 Solanum sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51748
51. 49077 Solanum sp. S. Watthana 3336
52. 51206 Solanum sp. W. Pongamornkul 2812
53. 54490 Solanum sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6989
54. 57186 Solanum sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 301
55. 58360 Solanum sp. K. Chanta 8
56. 61758 Solanum sp. Ling Shein Man 087540
57. 62426 Solanum sp. Romklao Botanical Garden 0366/2554
58. 64069 Solanum sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7018
59. 64409 Solanum sp. W. Pongamornkul 2958
60. 64560 Solanum sp. W. Pongamornkul 3109
61. 66939 Solanum sp. W. Pongamornkul 3521
62. 67587 Solanum sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 854
63. 67602 Solanum sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 869
64. 70365 Solanum sp. C. Maknoi 3232
65. 68675 Solanum sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3039
66. 72874 Solanum sp. M. Norsaengsri 10991
67. 73341 Solanum sp. C. Lakoet 0499
68. 74741 Solanum sp. W. Pongamornkul 04215
69. 75364 Solanum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095433
70. 75725 Solanum sp. W. Pongamornkul 4310
71. 80598 Solanum sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3100
72. 81146 Solanum sp. C. Maknoi 7327
73. 81993 Solanum sp. M. Norsaengsri 12026
74. 84182 Solanum sp. W. Pongamornkul 4968
75. 84585 Solanum sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3827
76. 84590 Solanum sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3832
77. 84591 Solanum sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3833
78. 85326 Solanum sp. C. Maknoi 7974
79. 86201 Solanum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-205
80. 87134 Solanum sp. S. Watthana 3884
81. 87214 Solanum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-057
82. 87421 Solanum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-263
83. 90261 Solanum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-184
84. 90854 Solanum sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3463
85. 91919 Solanum sp. N. Muangyen 1287
86. 92631 Solanum sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-022
87. 97002 Solanum sp. C. Maknoi 4822
88. 98766 Solanum sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-243
89. 104613 Solanum sp. C. Maknoi 5757
90. 104819 Solanum sp. C. Maknoi 5695
91. 108674 Solanum sp. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5278
92. 110020 Solanum sp. TLBG 618
93. 111149 Solanum sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-097
94. 110726 Solanum sp. N. Muangyen 1934
95. 110851 Solanum sp. N. Muangyen 2065
96. 113402 Solanum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-103
97. 113640 Solanum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-341

ปิด

QR code