ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 69800
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Drosera peltata Thunb.
Family name

ชื่อวงศ์

Droseraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Law Shine 91503
Collected date

วันที่เก็บ

11 Sep 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Pine forest, sunny place. Herb ca. 15 cm in height. Flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

41    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6982 Drosera peltata Thunb. W. Nanakorn et al. 6982
2. 11188 Drosera peltata Thunb. L. Averyanov, N.Q. Binh, N.T. Hiep VH 4113
3. 11444 Drosera peltata Thunb. W. Pongamornkul 168
4. 11976 Drosera peltata Thunb. W. Nanakorn et al. 11976
5. 14354 Drosera peltata Thunb. P. Srisanga 723
6. 14504 Drosera peltata Thunb. S. Watthana, P. Srisanga, M. Norsaengsri 293
7. 15740 Drosera peltata Thunb. P. Suksathan s.n.
8. 18267 Drosera peltata Thunb. M. Norsaengsri 1039
9. 18757 Drosera peltata Thunb. L. Averyanov, N.Q. Binh, N.T. Hiep 4113
10. 21111 Drosera peltata Thunb. C. Maknoi 178
11. 21822 Drosera peltata Thunb. S. Watthana, P. Suksathan 1614
12. 23431 Drosera peltata Thunb. W. Pongamornkul 956
13. 25215 Drosera peltata Thunb. P. Srisanga 2734
14. 34555 Drosera peltata Thunb. P. Suksathan 4362
15. 37056 Drosera peltata Thunb. P. Suksathan 4625
16. 42716 Drosera peltata Thunb. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6180
17. 43455 Drosera peltata Thunb. K. Kertsawang 1276
18. 61971 Drosera peltata Thunb. Ling Shein Mang 87465
19. 62732 Drosera peltata Thunb. W. La-ongsri, M. Norsaengsri 1156
20. 71534 Drosera peltata Thunb. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1071
21. 70607 Drosera peltata Thunb. J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye, Khin Myo Htwe 21065
22. 76309 Drosera peltata Thunb. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Law Shine 94931
23. 73949 Drosera peltata Thunb. M. Norsaengsri 11479
24. 75733 Drosera peltata Thunb. W. Pongamornkul 4318
25. 76538 Drosera peltata Thunb. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94050
26. 91018 Drosera peltata Thunb. N. Muangyen 1028
27. 103796 Drosera peltata Thunb. Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo, Rafidah Abdul Rahman 6-01 s.n.
28. 104822 Drosera peltata Thunb. C. Maknoi 5698
29. 105152 Drosera peltata Thunb. C. Maknoi 6343
30. 105967 Drosera peltata Thunb. W. Pongamornkul 6443
31. 112595 Drosera peltata Thunb. C. Maknoi 3392
32. 114637 Drosera peltata Thunb. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4985
33. 121459 Drosera peltata Thunb. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1079
34. 125986 Drosera peltata Thunb. Henrik Balslev (AAU), Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon, Suwat Suwanachat 9823
35. 125999 Drosera peltata Thunb. Henrik Balslev (AAU), Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon, Suwat Suwanachat 9841
36. 130622 Drosera peltata Thunb. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 899
37. 131052 Drosera peltata Thunb. P. Srisanga 4617
38. 133415 Drosera peltata Thunb. Natdanai Pan-in V 199
39. 133470 Drosera peltata Thunb. Natdanai Pan-in V 254
40. 136826 Drosera peltata Thunb. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Aung San 103687
41. 139301 Drosera peltata Thunb. Natdanai Pan-in 658

ปิด

QR code