ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 68
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Litsea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAURACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 068
Collected date

วันที่เก็บ

24 Oct 1993
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 10 m high, scattered by stream of evergreen forest. Inflorescence raceme, yellowish, axillary.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

282    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 607 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 607
2. 983 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 983
3. 5142 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 5142
4. 6354 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 6354
5. 8172 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8172
6. 8254 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8254
7. 8329 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8329
8. 8778 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8778
9. 8890 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8890
10. 10391 Litsea sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 68
11. 10696 Litsea sp. Serm 30
12. 11585 Litsea sp. Sucheera s.n.
13. 13679 Litsea sp. P. Suksathan 1450
14. 13690 Litsea sp. P. Suksathan 1461
15. 13826 Litsea sp. P. Srisanga 529
16. 13972 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 638
17. 13979 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 645
18. 13991 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 657
19. 14022 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 688
20. 14123 Litsea sp. S. Watthana 274
21. 14584 Litsea sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 796
22. 15248 Litsea sp. P. Srisanga 963
23. 15947 Litsea sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1857
24. 16071 Litsea sp. P. Suksathan 1936
25. 16773 Litsea sp. P. Srisanga 1250
26. 16807 Litsea sp. P. Srisanga 1284
27. 17034 Litsea sp. P. Srisanga 1351
28. 17603 Litsea sp. P. Srisanga 1382
29. 17609 Litsea sp. P. Srisanga 1388
30. 17610 Litsea sp. P. Srisanga 1389
31. 17901 Litsea sp. D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n.
32. 17947 Litsea sp. P. Srisanga 1500
33. 18058 Litsea sp. P. Srisanga 1611
34. 18739 Litsea sp. P. Srisanga 1897
35. 18774 Litsea sp. W. Nanakorn 580
36. 18976 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 18976
37. 20976 Litsea sp. P. Srisanga 1988
38. 21133 Litsea sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2007
39. 23774 Litsea sp. P. Srisanga 2695
40. 23873 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 23873
41. 23947 Litsea sp. C. Glamwaewwong 579
42. 25639 Litsea sp. C. Maknoi 679
43. 27238 Litsea sp. K. Wangwasit 051222-16
44. 27284 Litsea sp. Sunthorn H172
45. 28432 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-17B
46. 28460 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-20
47. 29507 Litsea sp. C. Glamwaewwong 1347
48. 29928 Litsea sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-6
49. 29939 Litsea sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-17
50. 30152 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-17
51. 30922 Litsea sp. K. Wangwasit & C. Lakoet 070529-16
52. 31078 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2753
53. 31193 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2868
54. 31293 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2968
55. 31295 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2970
56. 34010 Litsea sp. J.F. Maxwell 08-46
57. 34865 Litsea sp. J.F. Maxwell 08-91
58. 34933 Litsea sp. W. Pongamornkul 1737
59. 35196 Litsea sp. C. Maknoi 2424
60. 35966 Litsea sp. Jatupol K. 08-307
61. 36135 Litsea sp. A. Keratikornkol 511
62. 36571 Litsea sp. C. Maknoi 1891
63. 36909 Litsea sp. J.F. Maxwell 08-132
64. 37171 Litsea sp. C. Maknoi 2053
65. 37595 Litsea sp. J.F. Maxwell 06-505
66. 37663 Litsea sp. J.F. Maxwell 06-606
67. 38357 Litsea sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2129
68. 40224 Litsea sp. M. Norsaengsri 5413
69. 40417 Litsea sp. C. Maknoi 2788
70. 41268 Litsea sp. S. Watthana 3266
71. 42001 Litsea sp. Zhou Shi-shun 3676
72. 42491 Litsea sp. Zhou Shi-shun 2321
73. 42627 Litsea sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6110
74. 44424 Litsea sp. Zhou Shi-shun 3352
75. 45968 Litsea sp. C. Maknoi 3880
76. 46284 Litsea sp. S. Sawangsawat 8
77. 47300 Litsea sp. Chusie KY441
78. 47184 Litsea sp. Chusie KY306
79. 47195 Litsea sp. Chusie KY74
80. 47939 Litsea sp. M. Norsaengsri 7107
81. 48814 Litsea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33173
82. 49472 Litsea sp. T. Shimizu & M. Hutoh T-10255
83. 49474 Litsea sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-1525
84. 50518 Litsea sp. Li-Jianwu Cx00137
85. 51422 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7492
86. 52195 Litsea sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1437
87. 52546 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1629
88. 52596 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1681
89. 53907 Litsea sp. C. Maknoi 3189
90. 54354 Litsea sp. T. Yingkhachorn 31
91. 54361 Litsea sp. T. Yingkhachorn 39
92. 54794 Litsea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1787
93. 55510 Litsea sp. Sawai 24
94. 55787 Litsea sp. M. Norsaengsri 5500
95. 56350 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8987
96. 56911 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9221
97. 57148 Litsea sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 263
98. 59326 Litsea sp. Li-Jianwu 278
99. 59485 Litsea sp. Romklao Botanical Garden 0091/2553
100. 59688 Litsea sp. T. Khambai 99
101. 59728 Litsea sp. S. Klongngern 23
102. 60004 Litsea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2164
103. 60858 Litsea sp. Ling Shein Man 087105
104. 60957 Litsea sp. Ling Shein Man 087830
105. 62097 Litsea sp. D. Khrueasan MS-198
106. 63150 Litsea sp. Li-Jianwu 862
107. 63334 Litsea sp. Li-Jianwu 837
108. 64284 Litsea sp. Li-Jianwu 1112
109. 64297 Litsea sp. Li-Jianwu 1266
110. 64303 Litsea sp. Li-Jianwu 1260
111. 65310 Litsea sp. K. Srithi 555
112. 65799 Litsea sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10293
113. 66967 Litsea sp. W. Pongamornkul 3549
114. 66969 Litsea sp. W. Pongamornkul 3551
115. 67285 Litsea sp. M. Norsaengsri 4172
116. 71109 Litsea sp. S. Watthana 3827
117. 72103 Litsea sp. W. Pongamornkul 03983
118. 73202 Litsea sp. M. Norsaengsri 11374
119. 73206 Litsea sp. M. Norsaengsri 11378
120. 73831 Litsea sp. P. Phaosrichai 73
121. 73761 Litsea sp. W. Pongamornkul 04171
122. 74866 Litsea sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10848
123. 75033 Litsea sp. M. Norsaengsri 11078
124. 75050 Litsea sp. M. Norsaengsri 11096
125. 76713 Litsea sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11159
126. 76561 Litsea sp. C. Maknoi 7130
127. 76565 Litsea sp. C. Maknoi 7134
128. 76573 Litsea sp. C. Maknoi 7142
129. 76597 Litsea sp. C. Maknoi 7166
130. 78109 Litsea sp. W. Pongamornkul 4454
131. 79855 Litsea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097848
132. 79856 Litsea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097729
133. 80774 Litsea sp. K. Phoutthavong et al. 536
134. 80576 Litsea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-391
135. 80708 Litsea sp. W. Pongamornkul 4565
136. 81404 Litsea sp. M. Norsaengsri 12199
137. 81783 Litsea sp. M. Norsaengsri 11817
138. 81956 Litsea sp. M. Norsaengsri 11989
139. 82093 Litsea sp. M. Norsaengsri 12125
140. 82285 Litsea sp. Utteridge, T.M.A. with Teguh Triono (BO), Robert Johns (K), Ode Kasmin (PTFI) and Ellisa Wally (MAN) 380
141. 82651 Litsea sp. C. Maknoi 7552
142. 83309 Litsea sp. C. Maknoi 7826
143. 83867 Litsea sp. S. Sawangsawat 581
144. 84089 Litsea sp. W. Pongamornkul 4875
145. 84175 Litsea sp. W. Pongamornkul 4961
146. 84314 Litsea sp. W. Khattiyot 405
147. 84921 Litsea sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4003
148. 85095 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3330
149. 85114 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3350
150. 85692 Litsea sp. W. Pongamornkul 5033
151. 85733 Litsea sp. W. Pongamornkul et al. 5073
152. 85737 Litsea sp. W. Pongamornkul et al. 5077
153. 85885 Litsea sp. M. Norsaengsri 12538
154. 86448 Litsea sp. M. Wongnak 456
155. 89175 Litsea sp. N. Muangyen 766
156. 89494 Litsea sp. W. Pongamornkul 5594
157. 89684 Litsea sp. W. Pongamornkul 5670
158. 89705 Litsea sp. W. Pongamornkul 5691
159. 90214 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-137
160. 90373 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-295
161. 90543 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-464
162. 90646 Litsea sp. C. Maknoi 6388
163. 91835 Litsea sp. N. Muangyen 1203
164. 92548 Litsea sp. W. Pongamornkul 5351
165. 92552 Litsea sp. W. Pongamornkul 5355
166. 92567 Litsea sp. W. Pongamornkul 5370
167. 92570 Litsea sp. W. Pongamornkul 5373
168. 94354 Litsea sp. N. Muangyen 1481
169. 95082 Litsea sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-121
170. 96531 Litsea sp. C. Glamwaewwong 047/60
171. 96573 Litsea sp. C. Glamwaewwong 089/60
172. 97572 Litsea sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
173. 98821 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-298
174. 101079 Litsea sp. W. Pongamornkul 6100
175. 102703 Litsea sp. V. Nguanchoo 997
176. 104391 Litsea sp. T. Khambai 414
177. 104412 Litsea sp. T. Khambai 435
178. 104380 Litsea sp. T. Khambai 403
179. 104478 Litsea sp. T. Khambai 501
180. 104473 Litsea sp. T. Khambai 496
181. 104925 Litsea sp. C. Maknoi 6082
182. 104935 Litsea sp. C. Maknoi 6092
183. 105219 Litsea sp. C. Maknoi 6455
184. 105515 Litsea sp. C. Maknoi 6858
185. 105315 Litsea sp. T. Khambai 221
186. 105423 Litsea sp. T. Khambai 389
187. 105433 Litsea sp. T. Khambai 399
188. 105434 Litsea sp. T. Khambai 400
189. 105825 Litsea sp. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK039
190. 106380 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 835
191. 107015 Litsea sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 727
192. 107341 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-103
193. 107416 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-183
194. 107486 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-260
195. 107531 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-315
196. 107548 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-334
197. 107552 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-338
198. 107553 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-339
199. 107559 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-345
200. 108392 Litsea sp. W. Pongamornkul 6600
201. 109727 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-298
202. 110741 Litsea sp. N. Muangyen 1949
203. 110931 Litsea sp. K. Kertsawang 4501
204. 112231 Litsea sp. T. Khambai 210
205. 111076 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-025
206. 111419 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-367
207. 111444 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-392
208. 111502 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-025
209. 111622 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-145
210. 112358 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1135
211. 113559 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-260
212. 113560 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-261
213. 113187 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3881
214. 113223 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3917
215. 113268 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3961
216. 113424 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-125
217. 113535 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-236
218. 113687 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-388
219. 114000 Litsea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-250
220. 114030 Litsea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-280
221. 116289 Litsea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6941
222. 117002 Litsea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-195
223. 118866 Litsea sp. K. Inthamma 444
224. 120773 Litsea sp. N. Muangyen 2755
225. 121585 Litsea sp. N. Boonruang 0488
226. 122169 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR031
227. 122171 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR033
228. 122172 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR034
229. 122173 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR035
230. 122175 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, N. Chaisoung, K. Punchay BKFR037
231. 122176 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, N. Chaisoung, K. Punchay BKFR038
232. 122645 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-115
233. 122691 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-161
234. 122737 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-207
235. 122963 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-434
236. 123301 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-295
237. 123862 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-399
238. 125261 Litsea sp. W. Pongamornkul 7004
239. 128450 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2251
240. 127906 Litsea sp. Faranirina Lantoarisoa s.n.
241. 128598 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2038
242. 128629 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2069
243. 128664 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2104
244. 128734 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2174
245. 128950 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2389
246. 128994 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2433
247. 129708 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4566
248. 129710 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4568
249. 130232 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2408
250. 130384 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2526
251. 130444 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2585
252. 130979 Litsea sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1252
253. 131412 Litsea sp. Chusie Trisonthi BD 1
254. 131491 Litsea sp. Chusie Trisonthi BD 71.1
255. 132404 Litsea sp. W. Pongamornkul 7246
256. 132559 Litsea sp. W. Pongamornkul 7497
257. 132618 Litsea sp. W. Pongamornkul 7555
258. 133272 Litsea sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1060
259. 133358 Litsea sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1147
260. 133434 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 218
261. 134627 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3262
262. 133457 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 241
263. 133483 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 267
264. 133502 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 286
265. 133564 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 349
266. 133625 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 410
267. 133810 Litsea sp. S. Kantasa K 83
268. 133902 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3422
269. 133909 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3429
270. 134335 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2685
271. 134584 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3219
272. 138028 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2922
273. 135748 Litsea sp. W. Pongamornkul 7716
274. 135937 Litsea sp. W. Pongamornkul 7899
275. 136052 Litsea sp. W. Pongamornkul 8014
276. 137006 Litsea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103340
277. 137872 Litsea sp. K. Inthamma 1456
278. 138049 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2943
279. 138052 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2946
280. 138330 Litsea sp. K. Inthamma 1606
281. 138632 Litsea sp. K. Inthamma 265
282. 139761 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 4003

ปิด

QR code