ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 7380
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sacciolepis indica (L.) Chase
Family name

ชื่อวงศ์

Poaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Ya plong lek
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 7380
Collected date

วันที่เก็บ

2 Sep 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Grass in rice field.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

104    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2137 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 2137
2. 2447 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 2447
3. 2711 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 815
4. 2206 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 2206
5. 2254 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 781
6. 2410 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 2410
7. 2664 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 808
8. 3757 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 3757
9. 5888 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 5888
10. 6784 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 6784
11. 7861 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 7861
12. 7891 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 7891
13. 8089 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 8089
14. 10050 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 10050
15. 10063 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 10063
16. 14184 Sacciolepis indica (L.) Chase H. Hemadhulin 66
17. 15173 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 844
18. 16102 Sacciolepis indica (L.) Chase P. Suksathan 1967
19. 17365 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 917
20. 18201 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 972
21. 21464 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 1709
22. 22113 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 1868
23. 20591 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri, P. Suksathan, R. Pongsattayapipat 1490
24. 21421 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 1666
25. 22052 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 1807
26. 22141 Sacciolepis indica (L.) Chase P. Srisanga 2201
27. 22312 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 1882
28. 22319 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 1889
29. 22327 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 1897
30. 23581 Sacciolepis indica (L.) Chase C. Glamwaewwong 479
31. 24328 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Laegaard, M. norsaengsri 21644
32. 24331 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Laegaard, M. norsaengsri 21646
33. 24385 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Laegaard, M. norsaengsri 21701
34. 24439 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Laegaard 21768
35. 24467 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Laegaard, M. Norsaengsri, P. Pornpongrungrueng, S. Khoomrathok 21796
36. 24473 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Laegaard, M. Norsaengsri, P. Pornpongrungrueng, S. Khoomrathok 21805
37. 24490 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Laegaard, M. Norsaengsri, P. Pornpongrungrueng, S. Khoomrathok 21827
38. 24518 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Laegaard, M. norsaengsri 21860
39. 24519 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Laegaard, M. norsaengsri 21861
40. 24520 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Laegaard, M. norsaengsri 21862
41. 34762 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri, K. Waengwasit 3129
42. 34784 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri, K. Waengwasit 3156
43. 35294 Sacciolepis indica (L.) Chase Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8095
44. 35615 Sacciolepis indica (L.) Chase Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8451
45. 36402 Sacciolepis indica (L.) Chase P. Srisanga, P. Suksathan, P. Panyachan, A. Keratikorkul 3046
46. 37380 Sacciolepis indica (L.) Chase J.F. Maxwell 06 792
47. 39087 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 4603
48. 39324 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 4411
49. 39332 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 4419
50. 39385 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 4471
51. 39528 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 4617
52. 41493 Sacciolepis indica (L.) Chase P. Wessumritt, M. Norsaengsri 69
53. 41531 Sacciolepis indica (L.) Chase P. Wessumritt, M. Norsaengsri 138
54. 42651 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri, S. Intamusik 6133
55. 46685 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2831
56. 46734 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri, K. Waengwasit 2923
57. 46745 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2938
58. 47358 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Inyaritt, S. Sittipracharat 25
59. 50048 Sacciolepis indica (L.) Chase M.N. Tamura T 60200
60. 51231 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2653
61. 51265 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2713
62. 51301 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2749
63. 51370 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2819
64. 53684 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 578
65. 56234 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri s.n.
66. 56243 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 603
67. 55084 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri, N. Tathana 8386
68. 56829 Sacciolepis indica (L.) Chase W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2019
69. 60705 Sacciolepis indica (L.) Chase Ling Shein Mang 87856
70. 63630 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2500
71. 63673 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 4154
72. 63687 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 4168
73. 63762 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2224
74. 63763 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2223
75. 63766 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2218
76. 63775 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri, K. Kertsawang 88
77. 63805 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2174
78. 65561 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2526
79. 65547 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2259
80. 67394 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2203
81. 70731 Sacciolepis indica (L.) Chase J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe 21021
82. 71208 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri, K. Waengwasit 3001
83. 73292 Sacciolepis indica (L.) Chase C. Lakoet 450
84. 75162 Sacciolepis indica (L.) Chase Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2346
85. 77447 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Tashiro et al. FOK 61951
86. 80191 Sacciolepis indica (L.) Chase P. Srisanga, M. Norsaengsri, S. Watthana, W. La-ongsri, K. Fujikawa, U. Baba M1 7
87. 80306 Sacciolepis indica (L.) Chase P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 122
88. 80364 Sacciolepis indica (L.) Chase P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 179
89. 81387 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 12182
90. 82427 Sacciolepis indica (L.) Chase J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hong mang, Ling Shing Mang, Cho Cho Win 24874
91. 82428 Sacciolepis indica (L.) Chase Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shein 90513
92. 82429 Sacciolepis indica (L.) Chase Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shein 90552
93. 82430 Sacciolepis indica (L.) Chase Ling Shein Mang 91677
94. 84477 Sacciolepis indica (L.) Chase K. Kertsawang 3330
95. 84479 Sacciolepis indica (L.) Chase K. Kertsawang 3332
96. 85990 Sacciolepis indica (L.) Chase K. Wangwasit 50925 13
97. 88157 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Pongamornkul 5163
98. 92462 Sacciolepis indica (L.) Chase W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3934
99. 103901 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Kamonnate 698
100. 104214 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Kamonnate 724
101. 113577 Sacciolepis indica (L.) Chase C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 278
102. 122984 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 455
103. 140815 Sacciolepis indica (L.) Chase Wannapha Thassaklang, Ratima Boonnan, Woranart Thammarong 76
104. 141820 Sacciolepis indica (L.) Chase W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3806

ปิด

QR code