ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 73477
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cucumis hystrix Chakravarty
Family name

ชื่อวงศ์

CUCURBITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Lakoet 0637
Collected date

วันที่เก็บ

20 Nov 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1129
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

23    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5268 Cucumis hystrix Chakravarty W. Nanakorn et al. 5268
2. 7848 Cucumis hystrix Chakravarty W. Nanakorn et al. 7848
3. 9962 Cucumis hystrix Chakravarty W. Nanakorn et al. 9962
4. 18148 Cucumis hystrix Chakravarty P. Srisanga 1701
5. 22176 Cucumis hystrix Chakravarty P. Srisanga 2236
6. 33234 Cucumis hystrix Chakravarty Jatupol K. 07-015
7. 35341 Cucumis hystrix Chakravarty Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8150
8. 35467 Cucumis hystrix Chakravarty Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8289
9. 36459 Cucumis hystrix Chakravarty P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3103
10. 42008 Cucumis hystrix Chakravarty Zhou Shi-shun 3113
11. 42504 Cucumis hystrix Chakravarty Zhou Shi-shun 3048
12. 43266 Cucumis hystrix Chakravarty Zhou Shi-shun 3189
13. 44419 Cucumis hystrix Chakravarty Zhou Shi-shun 3106
14. 44431 Cucumis hystrix Chakravarty Zhou Shi-shun 3060
15. 45035 Cucumis hystrix Chakravarty M. Tanaros 437
16. 55331 Cucumis hystrix Chakravarty M. Norsaengsri & N. Tathana 8288
17. 58864 Cucumis hystrix Chakravarty Zhou-Shishun 3048
18. 66194 Cucumis hystrix Chakravarty W. Pongamornkul 3227
19. 78170 Cucumis hystrix Chakravarty V. Nguanchoo 417
20. 80465 Cucumis hystrix Chakravarty P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-280
21. 100853 Cucumis hystrix Chakravarty P. Phaosrichai 580
22. 123109 Cucumis hystrix Chakravarty W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-103
23. 128918 Cucumis hystrix Chakravarty W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2357

ปิด

QR code