ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 76825
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Helicteres angustifolia L.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Tanming 599
Collected date

วันที่เก็บ

13 Oct 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1.2 m high; flowers violet. In dry dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

60
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

58    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1441 Helicteres angustifolia L. W. Nanakorn et al. 1441
2. 3956 Helicteres angustifolia L. W. Nanakorn et al. 3956
3. 3988 Helicteres angustifolia L. W. Nanakorn et al. 3988
4. 5205 Helicteres angustifolia L. W. Nanakorn et al. 5205
5. 7567 Helicteres angustifolia L. W. Nanakorn et al. 7567
6. 10495 Helicteres angustifolia L. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 154
7. 16423 Helicteres angustifolia L. W. Nanakorn et al. 12423
8. 23279 Helicteres angustifolia L. C. Glamwaewwong 298
9. 24650 Helicteres angustifolia L. C. Glamwaewwong 838
10. 25521 Helicteres angustifolia L. K. Wangwasit 051102.5
11. 25740 Helicteres angustifolia L. C. Maknoi 277
12. 33169 Helicteres angustifolia L. Warintorn K. 08-153
13. 33951 Helicteres angustifolia L. J.F. Maxwell 07-724
14. 41117 Helicteres angustifolia L. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5566
15. 42054 Helicteres angustifolia L. Wang Hong 6835
16. 45097 Helicteres angustifolia L. M. Tanaros 499
17. 45894 Helicteres angustifolia L. C. Maknoi 3710
18. 47892 Helicteres angustifolia L. M. Norsaengsri 7060
19. 47975 Helicteres angustifolia L. M. Norsaengsri 7144
20. 47993 Helicteres angustifolia L. M. Norsaengsri 7161
21. 48031 Helicteres angustifolia L. M. Norsaengsri 7199
22. 50591 Helicteres angustifolia L. M. Norsaengsri 2862
23. 54201 Helicteres angustifolia L. M. Norsaengsri 5982
24. 58211 Helicteres angustifolia L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8743
25. 59568 Helicteres angustifolia L. Romklao Botanical Garden 0174/2554
26. 62601 Helicteres angustifolia L. W. Pongamornkul 2854
27. 70518 Helicteres angustifolia L. C. Maknoi 5846
28. 72758 Helicteres angustifolia L. C. Maknoi 4993
29. 81248 Helicteres angustifolia L. C. Maknoi 7430
30. 84682 Helicteres angustifolia L. K. Kertsawang 3463
31. 84637 Helicteres angustifolia L. K. Kertsawang 3418
32. 86680 Helicteres angustifolia L. W. Tanming 903
33. 87241 Helicteres angustifolia L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-084
34. 87733 Helicteres angustifolia L. Saensouk et al. 119
35. 87740 Helicteres angustifolia L. Saensouk et al. 126
36. 87418 Helicteres angustifolia L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-260
37. 87634 Helicteres angustifolia L. Saensouk et al. 20
38. 87661 Helicteres angustifolia L. Saensouk et al. 47
39. 94223 Helicteres angustifolia L. W. Pongamornkul 5923
40. 94233 Helicteres angustifolia L. N. Muangyen 1361
41. 94278 Helicteres angustifolia L. N. Muangyen 1406
42. 94370 Helicteres angustifolia L. N. Muangyen 1497
43. 94561 Helicteres angustifolia L. N. Muangyen 1687
44. 94877 Helicteres angustifolia L. S. Bunma 77
45. 94878 Helicteres angustifolia L. S. Bunma 78
46. 94879 Helicteres angustifolia L. S. Bunma 76
47. 110914 Helicteres angustifolia L. K. Kertsawang 4484
48. 113081 Helicteres angustifolia L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6686
49. 115142 Helicteres angustifolia L. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 677
50. 117353 Helicteres angustifolia L. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 939
51. 117597 Helicteres angustifolia L. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1689
52. 117641 Helicteres angustifolia L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-011
53. 117716 Helicteres angustifolia L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-086
54. 118795 Helicteres angustifolia L. N. Boonruang 0145
55. 120889 Helicteres angustifolia L. N. Muangyen 2871
56. 127411 Helicteres angustifolia L. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5919
57. 130078 Helicteres angustifolia L. N. Muangyen 3754
58. 134279 Helicteres angustifolia L. P. Srisanga, C. Maknoi 3713

ปิด

QR code