ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 79028
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sterculia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Malvaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 224
Collected date

วันที่เก็บ

24 May 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous forest. Shrub, ca. 1 m high. Fruits red, seeds black.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

112    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 499 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 499
2. 1179 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 1179
3. 2878 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 2878
4. 4206 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 4206
5. 3545 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 3545
6. 3939 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 3939
7. 5229 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 5229
8. 5674 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 5674
9. 5915 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 5915
10. 6335 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 6335
11. 6930 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 6930
12. 6958 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 6958
13. 7687 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 7687
14. 9918 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 9918
15. 8187 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 8187
16. 8735 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 8735
17. 8767 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 8767
18. 9046 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 9046
19. 9136 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 9136
20. 9155 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 9155
21. 9250 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 9250
22. 10695 Sterculia sp. Serm 29
23. 10734 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 10734
24. 12158 Sterculia sp. W. Nanakorn et al. 12158
25. 14299 Sterculia sp. M. Norsaengsri 870
26. 20410 Sterculia sp. P. Thongson 155
27. 20438 Sterculia sp. P. Thongson 183
28. 21035 Sterculia sp. M. Norsaengsri 1608
29. 25007 Sterculia sp. K. Kertsawang 469
30. 27179 Sterculia sp. P. Suksathan 3826
31. 27746 Sterculia sp. C. Maknoi 932
32. 29116 Sterculia sp. S. Watthana, H. Kurzweil 2171
33. 30185 Sterculia sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-2 49
34. 34037 Sterculia sp. S. Watthana 2702
35. 37861 Sterculia sp. M. Norsaengsri 3827
36. 37988 Sterculia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3102
37. 38212 Sterculia sp. P. Wessumritt 146
38. 38597 Sterculia sp. W. Pongamornkul 2447
39. 42851 Sterculia sp. C. Maknoi, M. Tanaros 3426
40. 44568 Sterculia sp. P. Sidisunthorn, P. Tippayasri ST 1463
41. 44572 Sterculia sp. S. Gardner, S. Sidisunthorn, P. Tippayasri ST 1214
42. 45164 Sterculia sp. M. Tanaros 567
43. 45335 Sterculia sp. C. Maknoi 3526
44. 45841 Sterculia sp. C. Maknoi 3657
45. 48125 Sterculia sp. W. Boonprakop 134
46. 48169 Sterculia sp. W. Boonprakop 189
47. 48279 Sterculia sp. M. Norsaengsri 6522
48. 48805 Sterculia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 34007
49. 48806 Sterculia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 30485
50. 48807 Sterculia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33032
51. 48819 Sterculia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam, Thawatchai Wongprasert T 30536
52. 49648 Sterculia sp. S. Gardner, P. Tippayasri ST 1330
53. 51697 Sterculia sp. W. La-ongsri, N. Romkham 1372
54. 53198 Sterculia sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7666
55. 53231 Sterculia sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7699
56. 56918 Sterculia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9228
57. 57057 Sterculia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9336
58. 57711 Sterculia sp. C. Maknoi 4130
59. 57876 Sterculia sp. T. Phoonlap 1
60. 62815 Sterculia sp. M. Norsaengsri 10027
61. 63438 Sterculia sp. M. Norsaengsri 6690
62. 63600 Sterculia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6676
63. 63733 Sterculia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6620
64. 64430 Sterculia sp. W. Pongamornkul 2979
65. 65114 Sterculia sp. K. Srithi 683
66. 66458 Sterculia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 3277
67. 67661 Sterculia sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 928
68. 68501 Sterculia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3073
69. 73391 Sterculia sp. C. Lakoet 549
70. 73220 Sterculia sp. M. Norsaengsri 11392
71. 75073 Sterculia sp. M. Norsaengsri 11022
72. 80236 Sterculia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 52
73. 84159 Sterculia sp. W. Pongamornkul 4945
74. 87055 Sterculia sp. C. Glamwaewwong 58 348
75. 91995 Sterculia sp. K. Kertsawang 3560
76. 97035 Sterculia sp. C. Maknoi 5539
77. 100825 Sterculia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 428
78. 101174 Sterculia sp. W. Pongamornkul 6195
79. 104691 Sterculia sp. C. Maknoi 5566
80. 104777 Sterculia sp. C. Maknoi 5653
81. 104860 Sterculia sp. C. Maknoi 5736
82. 105013 Sterculia sp. C. Maknoi 6202
83. 105051 Sterculia sp. C. Maknoi 6240
84. 105096 Sterculia sp. C. Maknoi 6286
85. 105944 Sterculia sp. W. Pongamornkul 6420
86. 106820 Sterculia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 540
87. 106916 Sterculia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 627
88. 114058 Sterculia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 308
89. 115392 Sterculia sp. C. Maknoi 5237
90. 115395 Sterculia sp. C. Maknoi 5240
91. 117010 Sterculia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 203
92. 117075 Sterculia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 268
93. 118589 Sterculia sp. K. Kertsawang 3895
94. 120718 Sterculia sp. N. Muangyen 2700
95. 120864 Sterculia sp. N. Muangyen 2846
96. 121544 Sterculia sp. C. Maknoi 5345
97. 121545 Sterculia sp. C. Maknoi 5346
98. 121551 Sterculia sp. C. Maknoi 5352
99. 122052 Sterculia sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1386
100. 123424 Sterculia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 418
101. 129737 Sterculia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4595
102. 134614 Sterculia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3249
103. 135900 Sterculia sp. W. Pongamornkul 7868
104. 137881 Sterculia sp. K. Inthamma 1465
105. 136500 Sterculia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3525
106. 139685 Sterculia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3927
107. 140927 Sterculia sp. W. Pongamornkul 8092
108. 140977 Sterculia sp. W. Pongamornkul 8142
109. 141312 Sterculia sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4127
110. 141346 Sterculia sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4161
111. 141372 Sterculia sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4187
112. 143132 Sterculia sp. C. Maknoi et al. 6971

ปิด

QR code