ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 9171
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mussaenda sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 9171
Collected date

วันที่เก็บ

10 Jun 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

246    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1991 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 1991
2. 3098 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 3098
3. 3419 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 3419
4. 3490 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 3490
5. 3537 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 3537
6. 4541 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 4541
7. 5522 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 5522
8. 6023 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 6023
9. 6143 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 6143
10. 6165 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 6165
11. 6333 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 6333
12. 7162 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 7162
13. 7241 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 7241
14. 7493 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 7493
15. 8710 Mussaenda sp. W. Nanakorn 8710
16. 8801 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 8801
17. 8874 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 8874
18. 8934 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 8934
19. 9283 Mussaenda sp. W. Nanakorn 9283
20. 9287 Mussaenda sp. W. Nanakorn 9287
21. 10161 Mussaenda sp. P. Thongson 94
22. 10646 Mussaenda sp. Serm 7
23. 10875 Mussaenda sp. W. Nanakorn 10875
24. 11084 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 102
25. 11878 Mussaenda sp. S. Sasrirat 83
26. 14865 Mussaenda sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 406
27. 16248 Mussaenda sp. C. Puff 990910.1.4
28. 17494 Mussaenda sp. K. Larsen et al. 46712
29. 18007 Mussaenda sp. P. Srisanga 1560
30. 18084 Mussaenda sp. P. Srisanga 1637
31. 18346 Mussaenda sp. S. Watthana et al. 857
32. 19315 Mussaenda sp. S. Watthana & C. Maknoi 1065
33. 19505 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 672
34. 20450 Mussaenda sp. P. Thongson 195
35. 21322 Mussaenda sp. P. Srisanga 2173
36. 21333 Mussaenda sp. C. Maknoi 1321
37. 23764 Mussaenda sp. P. Srisanga 2685
38. 23891 Mussaenda sp. W. Nanakorn et al. 23891
39. 25188 Mussaenda sp. K. Kertsawang 255
40. 25714 Mussaenda sp. C. Maknoi 251
41. 25980 Mussaenda sp. P. Suksathan 3636
42. 27685 Mussaenda sp. C. Maknoi 871
43. 27505 Mussaenda sp. C. Maknoi 692
44. 27520 Mussaenda sp. C. Maknoi 707
45. 28198 Mussaenda sp. K. Kertsawang 613
46. 28415 Mussaenda sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-3
47. 28458 Mussaenda sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-18
48. 29934 Mussaenda sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-12
49. 30322 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1277
50. 31120 Mussaenda sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2795
51. 35491 Mussaenda sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8314
52. 35625 Mussaenda sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8461
53. 35975 Mussaenda sp. Jatupol K. 08-316
54. 36874 Mussaenda sp. P. Wessumritt 22
55. 37858 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 3824
56. 38221 Mussaenda sp. P. Wessumritt 161
57. 38298 Mussaenda sp. P. Wessumritt 275
58. 41212 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5601
59. 42219 Mussaenda sp. Wang Hong 8355
60. 42625 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6108
61. 43467 Mussaenda sp. D. Khrueasan MS772
62. 43097 Mussaenda sp. Wang Hong 8360
63. 44497 Mussaenda sp. Zhou Shi-shun 3086
64. 47944 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 7112
65. 48173 Mussaenda sp. W. Boonprakop 0193
66. 48893 Mussaenda sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51825
67. 49819 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 6339
68. 49844 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 6364
69. 49958 Mussaenda sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros & C. Puff 6478
70. 50296 Mussaenda sp. H. Takahashi T-62904
71. 50929 Mussaenda sp. S. Watthana 3662
72. 52515 Mussaenda sp. Yin-Jiantao 1302
73. 52700 Mussaenda sp. C. Maknoi 2869
74. 52716 Mussaenda sp. C. Maknoi 2885
75. 54028 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8206
76. 56555 Mussaenda sp. Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051453
77. 57538 Mussaenda sp. Pornthip Nuanplean 10
78. 58034 Mussaenda sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9136
79. 59235 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9772
80. 59792 Mussaenda sp. C. Pitaksantipap 26
81. 59613 Mussaenda sp. T. Khambai 24
82. 60216 Mussaenda sp. Zhou Shishun 3086
83. 60321 Mussaenda sp. Wang Hong 8360
84. 60699 Mussaenda sp. Ling Shein Man 087863
85. 61828 Mussaenda sp. Ling Shein Man 087004
86. 61903 Mussaenda sp. Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087403
87. 61986 Mussaenda sp. Ling Shein Man 087498
88. 63583 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6658
89. 63695 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 3641
90. 63842 Mussaenda sp. P. Thongson 27
91. 65815 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10309
92. 66410 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3195
93. 66311 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3350
94. 66994 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3576
95. 66997 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3579
96. 67887 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 10567
97. 68764 Mussaenda sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089586
98. 69257 Mussaenda sp. Zhou-Shishun 6924
99. 71409 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3849
100. 71439 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 3879
101. 72012 Mussaenda sp. N. Muangyen 0104
102. 73197 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 11368
103. 73066 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 11234
104. 73162 Mussaenda sp. M. Norsaengsri 11332
105. 73604 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 04014
106. 73735 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 04145
107. 73815 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 56
108. 73823 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 65
109. 73829 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 71
110. 74871 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10853
111. 74965 Mussaenda sp. C. Maknoi 6611
112. 75269 Mussaenda sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2471
113. 75634 Mussaenda sp. W. Tanming 522
114. 76711 Mussaenda sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11157
115. 78227 Mussaenda sp. V. Nguanchoo 391
116. 79066 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-261
117. 79077 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-272
118. 79133 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-328
119. 79240 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-435
120. 79986 Mussaenda sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097138
121. 80232 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-48
122. 80284 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-100
123. 80431 Mussaenda sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-246
124. 80647 Mussaenda sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3149
125. 80724 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 4581
126. 80745 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 4602
127. 82713 Mussaenda sp. C. Maknoi 7614
128. 84044 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 4830
129. 84180 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 4966
130. 86087 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-091
131. 86088 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-092
132. 86335 Mussaenda sp. M. Wongnak 359
133. 86462 Mussaenda sp. M. Wongnak s.n.
134. 87089 Mussaenda sp. C. Glamwaewwong 383/58
135. 89042 Mussaenda sp. N. Muangyen 633
136. 89247 Mussaenda sp. C. Maknoi 4041
137. 89393 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 5493
138. 90220 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-143
139. 90254 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-177
140. 90322 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-245
141. 90477 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-399
142. 90601 Mussaenda sp. N. Muangyen 864
143. 91273 Mussaenda sp. S. Sawangsawat 474
144. 92481 Mussaenda sp. L. Kamkom s.n.
145. 92564 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 5367
146. 93395 Mussaenda sp. Alisa Narai 07
147. 94435 Mussaenda sp. N. Muangyen 1562
148. 94518 Mussaenda sp. N. Muangyen 1645
149. 95080 Mussaenda sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-119
150. 95180 Mussaenda sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-219
151. 95182 Mussaenda sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-221
152. 95634 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 5995
153. 95754 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6038
154. 95774 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6058
155. 96740 Mussaenda sp. C. Glamwaewwong 256/60
156. 96343 Mussaenda sp. Mahasarakham University 26
157. 96474 Mussaenda sp. Mahasarakham University 157
158. 96873 Mussaenda sp. C. Glamwaewwong 389/60
159. 97098 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 482
160. 97099 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 483
161. 97125 Mussaenda sp. P. Phaosrichai 509
162. 97393 Mussaenda sp. QBG. Staff s.n.
163. 97529 Mussaenda sp. C. Maknoi 5510
164. 98278 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-158
165. 98296 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-176
166. 98350 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-230
167. 98496 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-376
168. 98655 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-132
169. 98662 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-139
170. 98901 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-378
171. 98798 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-275
172. 98810 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-287
173. 100743 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-346
174. 101126 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6147
175. 101127 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6148
176. 101306 Mussaenda sp. S. Wanchan 22
177. 101678 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6219
178. 104056 Mussaenda sp. Katika Intarapech 45
179. 104209 Mussaenda sp. S. Kamonnate 729
180. 104520 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6297
181. 104527 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6304
182. 104594 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6371
183. 104748 Mussaenda sp. C. Maknoi 5624
184. 105541 Mussaenda sp. C. Maknoi 6884
185. 105969 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6445
186. 106020 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6496
187. 106462 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 917
188. 106350 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 805
189. 106357 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 812
190. 107071 Mussaenda sp. P. Panyadee and W. Pongamornkul 120
191. 108362 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 6570
192. 108518 Mussaenda sp. T. Choopan et al. 2017-138
193. 109577 Mussaenda sp. S. Wanchan 22
194. 110094 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 967
195. 110721 Mussaenda sp. N. Muangyen 1928
196. 110772 Mussaenda sp. N. Muangyen 1985
197. 111157 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-105
198. 111218 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-166
199. 111241 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-189
200. 111514 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-037
201. 111587 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-110
202. 111722 Mussaenda sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-242
203. 113417 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-118
204. 112817 Mussaenda sp. N. Muangyen 2304
205. 112988 Mussaenda sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-20
206. 113395 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-96
207. 113527 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-228
208. 113542 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-243
209. 113661 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-362
210. 113828 Mussaenda sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-078
211. 113918 Mussaenda sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-168
212. 113980 Mussaenda sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-230
213. 113998 Mussaenda sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-248
214. 114050 Mussaenda sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-300
215. 115578 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1470
216. 116915 Mussaenda sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-107
217. 117044 Mussaenda sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-237
218. 117489 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1581
219. 117526 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1618
220. 117823 Mussaenda sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-193
221. 118090 Mussaenda sp. N. Pan-in 050
222. 118123 Mussaenda sp. N. Pan-in 083
223. 118163 Mussaenda sp. N. Pan-in 123
224. 118311 Mussaenda sp. K. Inthamma 199
225. 118650 Mussaenda sp. K. Kertsawang 3956
226. 118815 Mussaenda sp. K. Inthamma 393
227. 118844 Mussaenda sp. K. Inthamma 422
228. 118889 Mussaenda sp. K. Inthamma 467
229. 121012 Mussaenda sp. N. Muangyen 2994
230. 122562 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1522
231. 122583 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1543
232. 122778 Mussaenda sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-248
233. 123053 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-47
234. 123126 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-120
235. 123197 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-191
236. 123203 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-197
237. 123334 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-328
238. 123430 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-424
239. 123436 Mussaenda sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-430
240. 123729 Mussaenda sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-266
241. 124762 Mussaenda sp. N. Muangyen 3339
242. 125094 Mussaenda sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 716
243. 125336 Mussaenda sp. W. Pongamornkul 7079
244. 125496 Mussaenda sp. N. Muangyen 3577
245. 125602 Mussaenda sp. N. Muangyen 3682
246. 128476 Mussaenda sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2277

ปิด

QR code