ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 83764
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetrastigma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Vitaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2791
Collected date

วันที่เก็บ

25 Mar 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Fruits red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

906
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

92    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 371 Tetrastigma sp. W. Nanakorn et al. 371
2. 13980 Tetrastigma sp. P. Srisanga, S. Watthana 646
3. 30205 Tetrastigma sp. NULL
4. 35767 Tetrastigma sp. C. Maknoi 1699
5. 46781 Tetrastigma sp. M. Tanaros 182
6. 50893 Tetrastigma sp. S. Watthana 3625
7. 75347 Tetrastigma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95046
8. 75525 Tetrastigma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95238
9. 79239 Tetrastigma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 434
10. 81361 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7543
11. 83747 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2774
12. 86161 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 165
13. 89318 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 5418
14. 90327 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 250
15. 90333 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 256
16. 90334 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 257
17. 90263 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 186
18. 90776 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3384
19. 92692 Tetrastigma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 83
20. 92693 Tetrastigma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 84
21. 97486 Tetrastigma sp. C. Maknoi 5449
22. 98626 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 103
23. 98749 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 226
24. 98812 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 289
25. 98848 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 325
26. 100731 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 334
27. 100733 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 336
28. 100797 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 400
29. 106933 Tetrastigma sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 644
30. 111063 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 12
31. 111228 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 176
32. 111256 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 204
33. 111468 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 416
34. 111646 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 169
35. 111660 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 183
36. 113458 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 159
37. 113786 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 36
38. 113895 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 145
39. 113897 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 147
40. 113898 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 148
41. 114033 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 283
42. 114116 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 366
43. 114136 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 386
44. 114150 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 400
45. 114173 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 423
46. 115756 Tetrastigma sp. K. Wangwasit 180322 6
47. 116816 Tetrastigma sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 8
48. 117821 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 191
49. 117939 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 309
50. 121074 Tetrastigma sp. N. Muangyen 3056
51. 121593 Tetrastigma sp. N. Boonruang 496
52. 122681 Tetrastigma sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 151
53. 122836 Tetrastigma sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 306
54. 122995 Tetrastigma sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 466
55. 123260 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 254
56. 123434 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 428
57. 123443 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 437
58. 123808 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 345
59. 123811 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 348
60. 123815 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 352
61. 125369 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7112
62. 127152 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1883
63. 129591 Tetrastigma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4449
64. 129730 Tetrastigma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4588
65. 131029 Tetrastigma sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1302
66. 131437 Tetrastigma sp. Chusie Trisonthi BD 20
67. 132151 Tetrastigma sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2960
68. 132331 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7457
69. 132773 Tetrastigma sp. Anchalee Nuammee 651
70. 132811 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7579
71. 133228 Tetrastigma sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 1016
72. 133271 Tetrastigma sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1059
73. 133361 Tetrastigma sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1150
74. 133727 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7623
75. 133955 Tetrastigma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3475
76. 135727 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7695
77. 135775 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7743
78. 135812 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7780
79. 135817 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7785
80. 136144 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 58
81. 136427 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3452
82. 137892 Tetrastigma sp. K. Inthamma 1476
83. 138923 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3802
84. 138924 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3803
85. 141123 Tetrastigma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3136
86. 140997 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 8162
87. 141026 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 8191
88. 141356 Tetrastigma sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4171
89. 142584 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 4227
90. 141754 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3740
91. 142242 Tetrastigma sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Sawita Yooprasert, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Natcha Sutjaritjai, Jes Aarre 10663
92. 142932 Tetrastigma sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Natcha Sutjaritjai, Charlotte Balslev, Inge Balslev 10808

ปิด

QR code