ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 86003
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Wrightia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-007
Collected date

วันที่เก็บ

16 Jul 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

773
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

24    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 36159 Wrightia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3431
2. 45799 Wrightia sp. C. Maknoi 3615
3. 45969 Wrightia sp. C. Maknoi 3881
4. 51356 Wrightia sp. M. Norsaengsri 2804
5. 54047 Wrightia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1835
6. 56943 Wrightia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9253
7. 57174 Wrightia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 289
8. 58019 Wrightia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9121
9. 58965 Wrightia sp. Li-Jianwu 471
10. 62448 Wrightia sp. Romklao Botanical Garden 0388/2554
11. 63490 Wrightia sp. M. Norsaengsri 6748
12. 63737 Wrightia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6624
13. 63867 Wrightia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9885
14. 67650 Wrightia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 917
15. 73186 Wrightia sp. M. Norsaengsri 11357
16. 73124 Wrightia sp. M. Norsaengsri 11293
17. 77918 Wrightia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11190
18. 81214 Wrightia sp. C. Maknoi 7396
19. 82743 Wrightia sp. C. Maknoi 7644
20. 85258 Wrightia sp. C. Maknoi 7906
21. 85483 Wrightia sp. C. Maknoi 8182
22. 95220 Wrightia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-259
23. 118756 Wrightia sp. N. Boonruang 0106
24. 121284 Wrightia sp. N. Boonruang 0345

ปิด

QR code