ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 88258
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Maclura fruticosa (Roxb.) Corner
Family name

ชื่อวงศ์

MORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 5264
Collected date

วันที่เก็บ

17 Nov 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

27    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 392 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner W. Nanakorn et al. 392
2. 1905 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner W. Nanakorn et al. 1905
3. 2470 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner W. Nanakorn et al. 2470
4. 2582 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner W. Nanakorn et al. 2582
5. 5429 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner W. Nanakorn et al. 5429
6. 5744 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner W. Nanakorn et al. 5744
7. 6099 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner W. Nanakorn et al. 6099
8. 6174 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner W. Nanakorn et al. 6174
9. 7976 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner W. Nanakorn et al. 7976
10. 10155 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner P. Thongson 88
11. 11454 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner W. Pongamornkul 178
12. 12861 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner P. Srisanga 391
13. 13845 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner P. Srisanga 548
14. 14024 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner P. Srisanga & S. Watthana 690
15. 15398 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner S. Watthana et al. 590
16. 15943 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner P. Suksathan s.n.
17. 18072 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner P. Srisanga 1625
18. 23634 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner P. Srisanga 2643
19. 23758 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner P. Srisanga 2679
20. 32367 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner J.F. Maxwell 06-679
21. 33283 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner Jatupol K. 07-064
22. 33942 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner J.F. Maxwell 07-715
23. 34980 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner W. Pongamornkul 1784
24. 35316 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8121
25. 35947 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner Jatupol K. 08-288
26. 71647 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091088
27. 93852 Maclura fruticosa (Roxb.) Corner Law Shine 096323

ปิด

QR code