ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 89334
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Selaginella sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Selaginellaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 5434
Collected date

วันที่เก็บ

3 Jan 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

131    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1447 Selaginella sp. W. Nanakorn et al. 1447
2. 4225 Selaginella sp. W. Nanakorn et al. 4225
3. 3660 Selaginella sp. W. Nanakorn et al. 3660
4. 4285 Selaginella sp. W. Nanakorn et al. 4285
5. 4635 Selaginella sp. W. Nanakorn et al. 4635
6. 4926 Selaginella sp. S. Watthana, M. Norsaengsri s.n.
7. 6885 Selaginella sp. W. Nanakorn et al. 6885
8. 7779 Selaginella sp. W. Nanakorn et al. 7779
9. 7852 Selaginella sp. W. Nanakorn et al. 7852
10. 9141 Selaginella sp. W. Nanakorn et al. 9141
11. 14753 Selaginella sp. K. Larsen 45638
12. 14930 Selaginella sp. S. Watthana, S. Intamusik, P. Suksathan 470
13. 15669 Selaginella sp. NULL
14. 16122 Selaginella sp. P. Suksathan 1987
15. 16424 Selaginella sp. P. Suksathan 2097
16. 28274 Selaginella sp. K. Kertsawang 553
17. 28248 Selaginella sp. K. Kertsawang 526
18. 31323 Selaginella sp. K. Kertsawang 787
19. 31373 Selaginella sp. K. Kertsawang 837
20. 31387 Selaginella sp. K. Kertsawang 851
21. 31495 Selaginella sp. C. Maknoi 1617
22. 31978 Selaginella sp. C. Maknoi 1140
23. 31980 Selaginella sp. C. Maknoi 1141
24. 33316 Selaginella sp. Jatupol K. 07 97
25. 35352 Selaginella sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8162
26. 35472 Selaginella sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8294
27. 35498 Selaginella sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8321
28. 35583 Selaginella sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8416
29. 35721 Selaginella sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8573
30. 36375 Selaginella sp. P. Srisanga, P. Suksathan, P. Panyachan, A. Keratikorkul 3018
31. 36401 Selaginella sp. P. Srisanga, P. Suksathan, P. Panyachan, A. Keratikorkul 3045
32. 37835 Selaginella sp. M. Norsaengsri 3800
33. 38465 Selaginella sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2237
34. 41047 Selaginella sp. K. Kertsawang 981
35. 43448 Selaginella sp. K. Kertsawang 1269
36. 45018 Selaginella sp. S. Buranasawettam 25205353
37. 46778 Selaginella sp. M. Tanaros 179
38. 46822 Selaginella sp. M. Tanaros 223
39. 47350 Selaginella sp. M. Inyaritt, S. Sittipracharat 17
40. 48486 Selaginella sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38242
41. 48747 Selaginella sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 51693
42. 48760 Selaginella sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 51689
43. 48794 Selaginella sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38628
44. 48851 Selaginella sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38651
45. 48852 Selaginella sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38627
46. 49002 Selaginella sp. Shigeyuki Mitsuta T 50198
47. 49082 Selaginella sp. S. Watthana 3341
48. 49096 Selaginella sp. S. Watthana 3356
49. 49156 Selaginella sp. Hiroshige Koyama, Chamlong Phengklai T 39598
50. 50790 Selaginella sp. S. Watthana 3519
51. 51552 Selaginella sp. W. La-ongsri, N. Romkham 1225
52. 53608 Selaginella sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1223
53. 53317 Selaginella sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7984
54. 54342 Selaginella sp. T. Yingkhachorn 19
55. 54419 Selaginella sp. T. Yingkhachorn 112
56. 55074 Selaginella sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8376
57. 57231 Selaginella sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 78
58. 57233 Selaginella sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 80
59. 58525 Selaginella sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9560
60. 60686 Selaginella sp. Ling Shein Mang 87877
61. 61132 Selaginella sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86532
62. 62736 Selaginella sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri 1160
63. 63897 Selaginella sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9915
64. 64064 Selaginella sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6996
65. 65008 Selaginella sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang, Ota Sida, Udone Souvannakhoummane, Kittisak Phoutthavong OS 6231
66. 65041 Selaginella sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang, Ota Sida, Kittisak Phoutthavong, Somdy Oudomsack OS 6318
67. 65614 Selaginella sp. M. Norsaengsri 10103
68. 65659 Selaginella sp. M. Norsaengsri 10149
69. 71414 Selaginella sp. W. Pongamornkul 3854
70. 72604 Selaginella sp. David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay, S. Suddee 4784
71. 72608 Selaginella sp. David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay, S. Suddee 4738
72. 72638 Selaginella sp. David J. Middleton, S. Lindsay, P. Suksathan 4878
73. 72643 Selaginella sp. David J. Middleton, S. Lindsay, P. Suksathan 4917
74. 79210 Selaginella sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 405
75. 80010 Selaginella sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97700
76. 80243 Selaginella sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 59
77. 80305 Selaginella sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 121
78. 84487 Selaginella sp. K. Kertsawang 3340
79. 84864 Selaginella sp. S. Watthana, W. La-ongsri 3942
80. 84941 Selaginella sp. S. Watthana, W. La-ongsri 4026
81. 85172 Selaginella sp. P. Phaosrichai 281
82. 87375 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 217
83. 87240 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 83
84. 87415 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 257
85. 87577 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 417
86. 88095 Selaginella sp. W. La-ongsri, S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen, Kasia 3570
87. 88485 Selaginella sp. N. Muangyen 337
88. 88518 Selaginella sp. N. Muangyen 370
89. 89425 Selaginella sp. W. Pongamornkul 5525
90. 90405 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 327
91. 92704 Selaginella sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 95
92. 94441 Selaginella sp. N. Muangyen 1568
93. 95144 Selaginella sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 183
94. 95165 Selaginella sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 204
95. 95240 Selaginella sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 279
96. 95644 Selaginella sp. W. Pongamornkul, R. Suksathan, M. Wongnak 6005
97. 97452 Selaginella sp. K. Norum, P. Banthoan KT 114
98. 98410 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 290
99. 104070 Selaginella sp. Katika Intarapech 59
100. 105589 Selaginella sp. C. Maknoi 7017
101. 107023 Selaginella sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 735
102. 107335 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 97
103. 107588 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 376
104. 110674 Selaginella sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5789
105. 111164 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 112
106. 111289 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 237
107. 111324 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 272
108. 112910 Selaginella sp. K. Kertsawang 3748
109. 113294 Selaginella sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3987
110. 114193 Selaginella sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 9
111. 113668 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 369
112. 114557 Selaginella sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4906
113. 116844 Selaginella sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 36
114. 116845 Selaginella sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 37
115. 117096 Selaginella sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 289
116. 118628 Selaginella sp. K. Kertsawang 3934
117. 120698 Selaginella sp. N. Muangyen 2680
118. 123522 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 60
119. 123628 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 164
120. 126763 Selaginella sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4004
121. 126850 Selaginella sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4091
122. 126877 Selaginella sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4119
123. 129562 Selaginella sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4420
124. 129595 Selaginella sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4453
125. 129757 Selaginella sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4615
126. 130082 Selaginella sp. N. Muangyen 3758
127. 136137 Selaginella sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 51
128. 138219 Selaginella sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3113
129. 139013 Selaginella sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 322
130. 139101 Selaginella sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 411
131. 141106 Selaginella sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3119

ปิด

QR code