ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 90470
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Toddalia asiatica (L.) Lam.
Family name

ชื่อวงศ์

Rutaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 392
Collected date

วันที่เก็บ

13 Mar 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1000
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

89    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 269 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 269
2. 789 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 789
3. 1369 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 1369
4. 5773 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 5773
5. 6672 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 6672
6. 7137 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 7137
7. 8729 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 8729
8. 9225 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 9225
9. 9309 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 9309
10. 9747 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 9747
11. 11725 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 11725
12. 15342 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul, S. Watthana, R. Panya 449
13. 15411 Toddalia asiatica (L.) Lam. S. Watthana, P. Suksathan, G. Argent 603
14. 17015 Toddalia asiatica (L.) Lam. P. Srisanga 1332
15. 18044 Toddalia asiatica (L.) Lam. P. Srisanga 1597
16. 19331 Toddalia asiatica (L.) Lam. M. Norsaengsri 1210
17. 22948 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Glamwaewwong 197
18. 23892 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 23892
19. 24553 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Glamwaewwong 768
20. 31632 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 1955
21. 33337 Toddalia asiatica (L.) Lam. Jatupol K. 07 118
22. 35040 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 1844
23. 35468 Toddalia asiatica (L.) Lam. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8290
24. 35669 Toddalia asiatica (L.) Lam. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8514
25. 35894 Toddalia asiatica (L.) Lam. Jatupol K. 08 235
26. 37466 Toddalia asiatica (L.) Lam. J.F. Maxwell 06 283
27. 38479 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Maknoi, P. Srisanga 2251
28. 39092 Toddalia asiatica (L.) Lam. Jatupol K. 08 441
29. 47281 Toddalia asiatica (L.) Lam. Chusie KY 202
30. 48839 Toddalia asiatica (L.) Lam. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 31552
31. 50137 Toddalia asiatica (L.) Lam. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 32589
32. 50866 Toddalia asiatica (L.) Lam. S. Watthana 3598
33. 50916 Toddalia asiatica (L.) Lam. S. Watthana 3649
34. 52526 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1605
35. 53164 Toddalia asiatica (L.) Lam. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1454
36. 53632 Toddalia asiatica (L.) Lam. Yin-Jiangtao 1617
37. 59937 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2095
38. 60586 Toddalia asiatica (L.) Lam. Ling Shein Mang 88067
39. 61204 Toddalia asiatica (L.) Lam. Ling Shein Mang 87992
40. 61508 Toddalia asiatica (L.) Lam. Ling Shein Mang 87167
41. 62091 Toddalia asiatica (L.) Lam. D. Khrueasan MS 172
42. 63605 Toddalia asiatica (L.) Lam. M. Norsaengsri, P. Thongson 6681
43. 64424 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 2973
44. 65751 Toddalia asiatica (L.) Lam. M. Norsaengsri 10243
45. 65939 Toddalia asiatica (L.) Lam. K. Srithi 458
46. 66166 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 3200
47. 67048 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 3630
48. 70839 Toddalia asiatica (L.) Lam. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack, Lee VEU et al. 48
49. 72797 Toddalia asiatica (L.) Lam. M. Norsaengsri 10903
50. 73506 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Lakoet 666
51. 73632 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 4042
52. 73654 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 4064
53. 74251 Toddalia asiatica (L.) Lam. Zhou-Shishun 7396
54. 75117 Toddalia asiatica (L.) Lam. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2510
55. 78099 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 4444
56. 79241 Toddalia asiatica (L.) Lam. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 436
57. 80006 Toddalia asiatica (L.) Lam. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97746
58. 83074 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 4609
59. 84823 Toddalia asiatica (L.) Lam. K. Kertsawang 2309
60. 88136 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 5142
61. 89499 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 5599
62. 92576 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 5379
63. 93903 Toddalia asiatica (L.) Lam. T. Akiyama, N. Kuroiwa, K. Fujikawa, H. Sonoki, K.M.Htwe 30175
64. 94532 Toddalia asiatica (L.) Lam. N. Muangyen 1659
65. 95623 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 5984
66. 95783 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 6067
67. 95985 Toddalia asiatica (L.) Lam. P. Phaosrichai 383
68. 98243 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 123
69. 98351 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 231
70. 104206 Toddalia asiatica (L.) Lam. S. Kamonnate 732
71. 107472 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 246
72. 108355 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 6563
73. 108887 Toddalia asiatica (L.) Lam. C.M.Wang, C.Y.Li 4750
74. 108970 Toddalia asiatica (L.) Lam. C.M.Wang, H.H.Yang 6616
75. 109061 Toddalia asiatica (L.) Lam. C.M.Wang 8086
76. 109108 Toddalia asiatica (L.) Lam. C.M.Wang, C.H.Chen, S.Q.Yu, P.F.Lu 8022
77. 118855 Toddalia asiatica (L.) Lam. K. Inthamma 433
78. 120601 Toddalia asiatica (L.) Lam. N. Muangyen 2367
79. 125414 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 7157
80. 126344 Toddalia asiatica (L.) Lam. Than Than Aye, Khin Myi Htwe 21291
81. 129220 Toddalia asiatica (L.) Lam. Akharasit Bunsongthae 36
82. 131995 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 184
83. 132436 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 7278
84. 132561 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 7499
85. 137684 Toddalia asiatica (L.) Lam. K. Inthamma 1268
86. 141002 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 8167
87. 141614 Toddalia asiatica (L.) Lam. Suchanya Kantasa SK 119
88. 141868 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3854
89. 142367 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 8668

ปิด

QR code