ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 90537
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lobelia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Campanulaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 458
Collected date

วันที่เก็บ

15 Mar 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 1.5 m high. Flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

74    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1950 Lobelia sp. W. Nanakorn et al. 1950
2. 8170 Lobelia sp. W. Nanakorn et al. 8170
3. 12074 Lobelia sp. S. Sasrirat s.n.
4. 13621 Lobelia sp. P. Suksathan 1387
5. 15845 Lobelia sp. P. Srisanga, C. Puff 1028
6. 16069 Lobelia sp. P. Suksathan 1934
7. 16215 Lobelia sp. P. Suksathan 2016
8. 16259 Lobelia sp. P. Srisanga 1116
9. 16266 Lobelia sp. P. Srisanga 1123
10. 16290 Lobelia sp. P. Srisanga 1147
11. 16924 Lobelia sp. P. Suksathan 2333
12. 17676 Lobelia sp. P. Srisanga 1455
13. 18783 Lobelia sp. W. Nanakorn 622
14. 19307 Lobelia sp. S. Watthana, C. Maknoi 1040
15. 19348 Lobelia sp. M. Norsaengsri 1227
16. 22361 Lobelia sp. M. Norsaengsri 1931
17. 27715 Lobelia sp. C. Maknoi 901
18. 36380 Lobelia sp. P. Srisanga, P. Suksathan, P. Panyachan, A. Keratikorkul 3023
19. 36416 Lobelia sp. P. Srisanga, P. Suksathan, P. Panyachan, A. Keratikorkul 3060
20. 48880 Lobelia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan s.n.
21. 48883 Lobelia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan s.n.
22. 49753 Lobelia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan s.n.
23. 49938 Lobelia sp. M. Norsaengsri 6458
24. 56077 Lobelia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8856
25. 56099 Lobelia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8869
26. 58222 Lobelia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8754
27. 58270 Lobelia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8815
28. 58794 Lobelia sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9414
29. 60038 Lobelia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2199
30. 65658 Lobelia sp. M. Norsaengsri 10148
31. 65746 Lobelia sp. M. Norsaengsri 10238
32. 66432 Lobelia sp. W. Pongamornkul 3424
33. 66948 Lobelia sp. W. Pongamornkul 3530
34. 73467 Lobelia sp. C. Lakoet 627
35. 75459 Lobelia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95118
36. 80381 Lobelia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 196
37. 85689 Lobelia sp. W. Pongamornkul 5030
38. 88154 Lobelia sp. W. Pongamornkul 5160
39. 90181 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 104
40. 89685 Lobelia sp. W. Pongamornkul 5671
41. 94135 Lobelia sp. W. Pongamornkul 5835
42. 95962 Lobelia sp. P. Phaosrichai 360
43. 96001 Lobelia sp. P. Phaosrichai 399
44. 96382 Lobelia sp. Mahasarakham University 65
45. 104333 Lobelia sp. S. Kamonnate s.n.
46. 106987 Lobelia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 698
47. 107014 Lobelia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 726
48. 111307 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 255
49. 112977 Lobelia sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga V1 9
50. 113161 Lobelia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6764
51. 113366 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 67
52. 113505 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 206
53. 113512 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 213
54. 113569 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 270
55. 113657 Lobelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 358
56. 116234 Lobelia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6886
57. 116378 Lobelia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 2
58. 118091 Lobelia sp. N. Pan-in 51
59. 118119 Lobelia sp. N. Pan-in 79
60. 121491 Lobelia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1111
61. 121528 Lobelia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1148
62. 121529 Lobelia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1149
63. 122671 Lobelia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 141
64. 122773 Lobelia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 243
65. 122870 Lobelia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 340
66. 122903 Lobelia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 373
67. 122934 Lobelia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 404
68. 125351 Lobelia sp. W. Pongamornkul 7094
69. 130630 Lobelia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 907
70. 132244 Lobelia sp. W. Pongamornkul 7336
71. 133592 Lobelia sp. Natdanai Pan-in V 377
72. 135751 Lobelia sp. W. Pongamornkul 7719
73. 135758 Lobelia sp. W. Pongamornkul 7726
74. 138390 Lobelia sp. K. Inthamma 1666

ปิด

QR code