ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 93219
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ochna integerrima (Lour.) Merr.
Family name

ชื่อวงศ์

Ochnaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Angkea
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

D. Argyriou 312
Collected date

วันที่เก็บ

31 Apr 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree. Exposure: open. Habitat: deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

74    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3666 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Nanakorn et al. 3666
2. 10913 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 7
3. 24744 Ochna integerrima (Lour.) Merr. K. Kertsawang 242
4. 27221 Ochna integerrima (Lour.) Merr. P. Suksathan 3874
5. 29617 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri 2693
6. 29912 Ochna integerrima (Lour.) Merr. K. Wangwasit, M. Norsaengsri, C. Lakoet 70321 14
7. 30004 Ochna integerrima (Lour.) Merr. P. Porkar 135
8. 33181 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Warintorn K. 08 165
9. 33996 Ochna integerrima (Lour.) Merr. J.F. Maxwell 08 32
10. 34408 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Warintorn K. 08 238
11. 37219 Ochna integerrima (Lour.) Merr. C. Maknoi 2101
12. 37913 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri 3949
13. 39821 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri 4928
14. 39876 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri 4983
15. 39972 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri 5078
16. 40057 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri 5162
17. 41635 Ochna integerrima (Lour.) Merr. S. Chongko 690
18. 44113 Ochna integerrima (Lour.) Merr. S. Gardner, P. Sidisunthon ST 2398
19. 44671 Ochna integerrima (Lour.) Merr. S. Gardner, P. Sidisunthon ST 283
20. 44966 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Piyawan Winichainan HN 1178
21. 44997 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Yaovanit Polpim HN 1455
22. 45819 Ochna integerrima (Lour.) Merr. C. Maknoi 3635
23. 47365 Ochna integerrima (Lour.) Merr. P. Wessumritt, S. Sawangsawat 6
24. 48689 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri s.n.
25. 51034 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 2640
26. 54853 Ochna integerrima (Lour.) Merr. S. Mattapha 577
27. 56441 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda 51170
28. 58043 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9145
29. 58050 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9152
30. 58943 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Li-Jianwu 540
31. 66214 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 3252
32. 66374 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul, Pongsri 3159
33. 67092 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 3674
34. 67536 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 802
35. 68144 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 621
36. 71391 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 3831
37. 72083 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 3963
38. 74735 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 4209
39. 76156 Ochna integerrima (Lour.) Merr. C. Maknoi 6702
40. 76644 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri 11025
41. 79093 Ochna integerrima (Lour.) Merr. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 288
42. 81250 Ochna integerrima (Lour.) Merr. C. Maknoi 7432
43. 81625 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Khin Myo Htwe 30033
44. 82124 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri 12156
45. 82910 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri 12294
46. 83616 Ochna integerrima (Lour.) Merr. S. Bunma s.n.
47. 87653 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Saensouk et al. 39
48. 89794 Ochna integerrima (Lour.) Merr. C. Maknoi 4712
49. 93126 Ochna integerrima (Lour.) Merr. N. Turreira-Garcia 189
50. 93161 Ochna integerrima (Lour.) Merr. D. Argyriou 384
51. 94622 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 3991
52. 94797 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Chusie, K. Srithi PK 178
53. 94924 Ochna integerrima (Lour.) Merr. N. Turreira-Garcia 439
54. 95771 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 6055
55. 104550 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 6327
56. 108547 Ochna integerrima (Lour.) Merr. T. Choopan et al. 2017 210
57. 112114 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma , Witsanu Saisorn 9013
58. 118262 Ochna integerrima (Lour.) Merr. K. Inthamma 150
59. 120934 Ochna integerrima (Lour.) Merr. N. Muangyen 2916
60. 123879 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5801
61. 125450 Ochna integerrima (Lour.) Merr. S. Rakarcha, W. Thammarong, W. Khattiyot 575
62. 125632 Ochna integerrima (Lour.) Merr. N. Muangyen 3712
63. 126747 Ochna integerrima (Lour.) Merr. N. Muangyen 3733
64. 130435 Ochna integerrima (Lour.) Merr. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2576
65. 132395 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 7237
66. 132587 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 7524
67. 135080 Ochna integerrima (Lour.) Merr. T. Choopan et al. 2021 117
68. 135205 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3371
69. 137773 Ochna integerrima (Lour.) Merr. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1357
70. 137839 Ochna integerrima (Lour.) Merr. K. Inthamma 1423
71. 139621 Ochna integerrima (Lour.) Merr. T. Choopan et al. 2022 22
72. 139537 Ochna integerrima (Lour.) Merr. T. Choopan et al. 2021 142
73. 139538 Ochna integerrima (Lour.) Merr. T. Choopan et al. 2021 1
74. 140632 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100112

ปิด

QR code