ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 93712
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 3631
Collected date

วันที่เก็บ

11 Jan 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Open places. Herbaceous twiner. Flowers yellowish white. Sepals green. Corolla funnelform, yellowish white, with darker midpet a line bands, centre wine red. Anthers white. Capsule conical-ovoid.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

46    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1156 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. W. Nanakorn et al. 1156
2. 3625 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. W. Nanakorn et al. 3625
3. 6053 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. W. Nanakorn et al. 6053
4. 7103 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. W. Nanakorn et al. 7103
5. 7724 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. W. Nanakorn et al. 7724
6. 13449 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. Vega, E. & Caudales, R. 246
7. 53353 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8020
8. 53845 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. C. Maknoi 3127
9. 55435 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. M. Norsaengsri & N. Tathana 8423
10. 55450 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. M. Norsaengsri & N. Tathana 8438
11. 58506 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. M. Norsaengsri & N. Tathana 9541
12. 58542 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. M. Norsaengsri & N. Tathana 9577
13. 63516 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. M. Norsaengsri 6775
14. 67330 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. M. Norsaengsri & R. Insea 8154
15. 69044 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 666
16. 70666 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. Khin Myo Htwe 024014
17. 76927 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. W. Tanming 701
18. 82193 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. P. Phaosrichai 126
19. 87706 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. Saensouk et al. 92
20. 88568 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 419
21. 94218 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. W. Pongamornkul 5918
22. 94228 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. N. Muangyen 1356
23. 94604 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3973
24. 95509 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. N. Muangyen 1706
25. 95806 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. N. Muangyen 1762
26. 98430 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-310
27. 98530 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-007
28. 110590 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5705
29. 110808 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. N. Muangyen 2021
30. 117410 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 996
31. 119129 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. N. Boonruang 0239
32. 120508 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. W. Tanming SP14
33. 122138 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1471
34. 121828 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1163
35. 122019 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1353
36. 122046 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1380
37. 122102 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1435
38. 125077 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 699
39. 124916 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. N. Muangyen 3493
40. 127219 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1950
41. 127566 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2533
42. 128756 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2196
43. 129077 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2516
44. 129382 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4240
45. 130319 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. N. Muangyen 3815
46. 133076 Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3040

ปิด

QR code