ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 95153
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Adiantum caudatum L.
Family name

ชื่อวงศ์

PTERIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-192
Collected date

วันที่เก็บ

7 Jul 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 30 cm. Sori brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

49    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1590 Adiantum caudatum L. W. Nanakorn et al. 1590
2. 3165 Adiantum caudatum L. W. Nanakorn et al. 3165
3. 8082 Adiantum caudatum L. W. Nanakorn et al. 8082
4. 15015 Adiantum caudatum L. P. Suksathan 523
5. 16200 Adiantum caudatum L. S. Intamusik 68
6. 25207 Adiantum caudatum L. K. Kertsawang 502
7. 41028 Adiantum caudatum L. K. Kertsawang 956
8. 41943 Adiantum caudatum L. Li Bao-gui 682
9. 43416 Adiantum caudatum L. K. Kertsawang 1237
10. 48570 Adiantum caudatum L. M. Norsaengsri & N. Tathana 7321
11. 51387 Adiantum caudatum L. M. Norsaengsri & N. Tathana 7457
12. 52599 Adiantum caudatum L. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1684
13. 52645 Adiantum caudatum L. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1730
14. 53003 Adiantum caudatum L. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7573
15. 54451 Adiantum caudatum L. M. Norsaengsri & P. Thongson 6899
16. 54812 Adiantum caudatum L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1805
17. 57574 Adiantum caudatum L. A. Augsonkitt & P. Phaisalchantasiri 7
18. 59505 Adiantum caudatum L. Romklao Botanical Garden 0111/2553
19. 62703 Adiantum caudatum L. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1127
20. 62953 Adiantum caudatum L. C. Lakoet 290
21. 72482 Adiantum caudatum L. David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4930
22. 72483 Adiantum caudatum L. David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4977
23. 72484 Adiantum caudatum L. David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai and S. Suddee 4712
24. 72486 Adiantum caudatum L. David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai and S. Suddee 5111
25. 72633 Adiantum caudatum L. David J. Middleton, P. Karaket, S. Suddee & P. Triboun 5610
26. 75667 Adiantum caudatum L. W. Tanming 555
27. 83991 Adiantum caudatum L. M. Pinyosak & P. Wessumritt 309
28. 84770 Adiantum caudatum L. K. Kertsawang 2256
29. 86289 Adiantum caudatum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-293
30. 86421 Adiantum caudatum L. M. Wongnak 336
31. 87235 Adiantum caudatum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-078
32. 88118 Adiantum caudatum L. W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3593
33. 92686 Adiantum caudatum L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-077
34. 94698 Adiantum caudatum L. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4067
35. 96048 Adiantum caudatum L. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4232
36. 96231 Adiantum caudatum L. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4416
37. 96279 Adiantum caudatum L. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4461
38. 104109 Adiantum caudatum L. Saitan Sariya 83
39. 114895 Adiantum caudatum L. T. Choopan et al. 2017-97
40. 121222 Adiantum caudatum L. N. Boonruang 0283
41. 127427 Adiantum caudatum L. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5935
42. 127574 Adiantum caudatum L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2541
43. 127649 Adiantum caudatum L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2616
44. 128750 Adiantum caudatum L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2190
45. 129005 Adiantum caudatum L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2444
46. 130084 Adiantum caudatum L. N. Muangyen 3760
47. 130570 Adiantum caudatum L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 847
48. 130635 Adiantum caudatum L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 912
49. 130738 Adiantum caudatum L. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2784

ปิด

QR code