ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 96026
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm.
Family name

ชื่อวงศ์

Ericaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai 424
Collected date

วันที่เก็บ

14 Jan 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 2.5 m high. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1173
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

67    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 344 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. W. Nanakorn et al. 344
2. 1242 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. W. Nanakorn et al. 1242
3. 4104 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. W. Nanakorn et al. 4104
4. 5682 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. W. Nanakorn et al. 5682
5. 6244 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. W. Nanakorn et al. 6244
6. 6780 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. S. Watthana, P. Srisanga 13
7. 6909 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. W. Nanakorn et al. 6909
8. 8188 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. W. Nanakorn et al. 8188
9. 9546 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. W. Nanakorn et al. 9546
10. 9710 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. W. Nanakorn et al. 9710
11. 10198 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. W. Nanakorn et al. 10198
12. 11770 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Serm 97
13. 12303 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. W. Pongamornkul 358
14. 14214 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Morakot 2
15. 15454 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. S. Watthana. P. Suksathan, G. Argent 640
16. 15516 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. M. Wongnak 68
17. 23606 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. P. Srisanga 2615
18. 29148 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. C. Maknoi 654
19. 29498 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. C. Glamwaewwong 1356
20. 30738 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. S. Watthana 2431
21. 35509 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8333
22. 45060 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. M. Tanaros 462
23. 60868 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Ling Shein Mang 87091
24. 61423 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Law Shine 88333
25. 61498 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Ling Shein Mang 87612
26. 62032 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Ling Shein Mang 87454
27. 62844 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. M. Norsaengsri 10056
28. 64481 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. W. Pongamornkul 3030
29. 69905 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Kazumi Fujikawa, Keniji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda, Ling Shein Mang, Hong Mang 53117
30. 71791 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91015
31. 73275 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. C. Lakoet 433
32. 75994 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95424
33. 76302 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Law Shine 94923
34. 76386 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94304
35. 76528 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94077
36. 76662 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. S. Sakuna 1
37. 78726 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Chika Mouri, Khin Myo Htwe, Ling Shing Mang, Hong mang, Aung Thay 50037
38. 78727 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Ling Shein Mang 52086
39. 78728 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Ling Shein Mang 52100
40. 78729 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Ling Shein Mang 55201
41. 78730 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shein 90490
42. 78731 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shein 90753
43. 78732 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Mu Mu Aung, Law Shine, Law Shein Aung 92614
44. 78791 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Ling Shein Mang 93066
45. 79274 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. P. Chantaranothai et al. s.n.
46. 80349 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 164
47. 82538 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97257
48. 82887 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. M. Norsaengsri 12271
49. 83678 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. S. Bunma s.n.
50. 87048 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. C. Glamwaewwong 58 341
51. 87248 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 91
52. 93453 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. S. Daoh 15
53. 106420 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 875
54. 106863 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 574
55. 107283 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 41
56. 108333 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. W. Pongamornkul 6541
57. 111768 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 288
58. 121706 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1767
59. 122613 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 84
60. 123081 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 75
61. 127821 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Natdanai Pan-in 197
62. 132538 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. W. Pongamornkul 7476
63. 133770 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. W. Pongamornkul 7666
64. 133781 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. W. Pongamornkul 7677
65. 135779 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. W. Pongamornkul 7747
66. 135840 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. W. Pongamornkul 7808
67. 140432 Craibiodendron stellatum (Pierre) W.W.Sm. Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe 101779

ปิด

QR code