ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 96613
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lithocarpus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FAGACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Glamwaewwong 129/60
Collected date

วันที่เก็บ

31 Jun 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, 8 m high. Flower creamy-white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

165    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3982 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 3982
2. 5832 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 5832
3. 5841 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 5841
4. 6273 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 6273
5. 8102 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 8102
6. 9489 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 9489
7. 9499 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 9499
8. 10803 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 10803
9. 12859 Lithocarpus sp. P. Srisanga 389
10. 14447 Lithocarpus sp. P. Srisanga 740
11. 17890 Lithocarpus sp. D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n.
12. 18305 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 1078
13. 19021 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 19021
14. 19460 Lithocarpus sp. P. Suksathan 2708.1
15. 20379 Lithocarpus sp. P. Thongson 124
16. 21047 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 1620
17. 21048 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 1621
18. 22243 Lithocarpus sp. P. Srisanga 2303
19. 22721 Lithocarpus sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2453
20. 24833 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 859
21. 24834 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 860
22. 24856 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 861
23. 24860 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 865
24. 24894 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 890
25. 24922 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 898
26. 24923 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 899
27. 24926 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 902
28. 24939 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 915
29. 24940 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 916
30. 25046 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 996
31. 25062 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 1012
32. 25167 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 1096
33. 25227 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 1110
34. 27151 Lithocarpus sp. S. Watthana & M. Wongnak 1885
35. 28948 Lithocarpus sp. W. Nanakorn et al. 28948
36. 29585 Lithocarpus sp. C. Maknoi 1327
37. 31274 Lithocarpus sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2949
38. 34339 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 1698
39. 38414 Lithocarpus sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2186
40. 41570 Lithocarpus sp. P. Wessumritt 299
41. 45130 Lithocarpus sp. M. Tanaros 533
42. 45313 Lithocarpus sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3405
43. 48484 Lithocarpus sp. Tetsukazu Yahara T-49872
44. 48334 Lithocarpus sp. Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-49503
45. 49752 Lithocarpus sp. Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu, Tetsukazu Yahara & Narong Nantasan T-40364
46. 50446 Lithocarpus sp. Hiroshige Koyama T-61905
47. 50480 Lithocarpus sp. Li-Jianwu Cx00040
48. 50672 Lithocarpus sp. L. Kamkom 2015
49. 50827 Lithocarpus sp. S. Watthana 3559
50. 52682 Lithocarpus sp. C. Maknoi 2851
51. 52730 Lithocarpus sp. C. Maknoi 2899
52. 52882 Lithocarpus sp. Yin-Jiantao 1788
53. 54720 Lithocarpus sp. S. Bunwong et al. 203
54. 59543 Lithocarpus sp. Romklao Botanical Garden 0149/2553
55. 60492 Lithocarpus sp. Ling Shein Man 087930
56. 61431 Lithocarpus sp. Law Shein 088319
57. 62326 Lithocarpus sp. Romklao Botanical Garden 0613/2555
58. 62495 Lithocarpus sp. Romklao Botanical Garden 0435/2555
59. 64307 Lithocarpus sp. Li-Jianwu 1126
60. 64336 Lithocarpus sp. Li-Jianwu 1026
61. 64575 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 3124
62. 66889 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 3471
63. 67069 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 3651
64. 67083 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 3665
65. 68773 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089596
66. 70432 Lithocarpus sp. C. Maknoi 3299
67. 72017 Lithocarpus sp. N. Muangyen 0108
68. 72808 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 10914
69. 72885 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 11002
70. 73603 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 04013
71. 73641 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 04051
72. 73791 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 04201
73. 74026 Lithocarpus sp. K. Khwan 143
74. 74863 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10845
75. 75097 Lithocarpus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2479
76. 75284 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094959
77. 75439 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095094
78. 75564 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094467
79. 75809 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094539
80. 76085 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094920
81. 76369 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094280
82. 76397 Lithocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094216
83. 78048 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 4393
84. 79096 Lithocarpus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-291
85. 79140 Lithocarpus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-335
86. 79149 Lithocarpus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-344
87. 79355 Lithocarpus sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 48
88. 79356 Lithocarpus sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 44
89. 79807 Lithocarpus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097288
90. 79809 Lithocarpus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097987
91. 82956 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 12340
92. 83043 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 12427
93. 83804 Lithocarpus sp. P. Phaosrichai 190
94. 84052 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 4838
95. 84325 Lithocarpus sp. W. Khattiyot 416
96. 85802 Lithocarpus sp. M. Norsaengsri 12455
97. 86358 Lithocarpus sp. M. Wongnak s.n.
98. 86359 Lithocarpus sp. M. Wongnak s.n.
99. 86363 Lithocarpus sp. M. Wongnak s.n.
100. 87053 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 346/58
101. 87467 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-309
102. 87520 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-362
103. 87602 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-442
104. 88206 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 5212
105. 89241 Lithocarpus sp. C. Maknoi 4035
106. 90359 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-281
107. 90377 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-299
108. 90388 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-310
109. 93580 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5763
110. 92571 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 5374
111. 93416 Lithocarpus sp. M. Wongnak s.n.
112. 93417 Lithocarpus sp. M. Wongnak s.n.
113. 93419 Lithocarpus sp. M. Wongnak s.n.
114. 96527 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 043/60
115. 96530 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 046/60
116. 96562 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 078/60
117. 96749 Lithocarpus sp. C. Glamwaewwong 265/60
118. 98490 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-370
119. 98800 Lithocarpus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-277
120. 98819 Lithocarpus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-296
121. 98881 Lithocarpus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-358
122. 98893 Lithocarpus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-370
123. 98908 Lithocarpus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-385
124. 106413 Lithocarpus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 868
125. 106962 Lithocarpus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 673
126. 109717 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-287
127. 110160 Lithocarpus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1033
128. 111112 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-060
129. 111113 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-061
130. 111207 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-155
131. 111770 Lithocarpus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-290
132. 112759 Lithocarpus sp. N. Muangyen 2246
133. 113357 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-58
134. 113405 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-106
135. 113408 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-109
136. 113508 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-209
137. 113831 Lithocarpus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-081
138. 114084 Lithocarpus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-334
139. 114086 Lithocarpus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-336
140. 114130 Lithocarpus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-380
141. 115515 Lithocarpus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1407
142. 115516 Lithocarpus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1408
143. 116608 Lithocarpus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-231
144. 116727 Lithocarpus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-350
145. 116759 Lithocarpus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-382
146. 118022 Lithocarpus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-392
147. 118028 Lithocarpus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-398
148. 117636 Lithocarpus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-006
149. 118456 Lithocarpus sp. K. Inthamma 355
150. 118822 Lithocarpus sp. K. Inthamma 400
151. 118923 Lithocarpus sp. K. Inthamma 509
152. 118927 Lithocarpus sp. K. Inthamma 514
153. 118938 Lithocarpus sp. K. Inthamma 525
154. 118985 Lithocarpus sp. K. Inthamma 572
155. 118988 Lithocarpus sp. K. Inthamma 575
156. 118995 Lithocarpus sp. K. Inthamma 582
157. 119003 Lithocarpus sp. K. Inthamma 590
158. 119018 Lithocarpus sp. K. Inthamma 605
159. 120765 Lithocarpus sp. N. Muangyen 2747
160. 122766 Lithocarpus sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-236
161. 122906 Lithocarpus sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-376
162. 123475 Lithocarpus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-013
163. 125323 Lithocarpus sp. W. Pongamornkul 7066
164. 129371 Lithocarpus sp. Akharasit Bunsongthae 237
165. 130198 Lithocarpus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2374

ปิด

QR code