ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 96640
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stemona sp.
Family name

ชื่อวงศ์

STEMONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Glamwaewwong 156/60
Collected date

วันที่เก็บ

1 Jun 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber, 1-2 m long. Flowers creamy white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

46    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 22941 Stemona sp. C. Glamwaewwong 190
2. 24664 Stemona sp. Serm 180
3. 27532 Stemona sp. C. Maknoi 719
4. 27656 Stemona sp. C. Maknoi 842
5. 37231 Stemona sp. C. Maknoi 2112
6. 38653 Stemona sp. W. Pongamornkul 2503
7. 39004 Stemona sp. W. Pongamornkul 2349
8. 41266 Stemona sp. S. Watthana 3264
9. 46974 Stemona sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 193
10. 53021 Stemona sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7591
11. 53310 Stemona sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7976
12. 57184 Stemona sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 299
13. 58549 Stemona sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9584
14. 60141 Stemona sp. M. Norsaengsri 5930
15. 62611 Stemona sp. W. Pongamornkul 2864
16. 62971 Stemona sp. C. Lakoet 308
17. 63512 Stemona sp. M. Norsaengsri 6770
18. 63520 Stemona sp. M. Norsaengsri 6780
19. 63540 Stemona sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6592
20. 65113 Stemona sp. K. Srithi 684
21. 70449 Stemona sp. C. Maknoi 3316
22. 77990 Stemona sp. C. Maknoi 5187
23. 79130 Stemona sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-325
24. 84876 Stemona sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3955
25. 85241 Stemona sp. C. Maknoi 7889
26. 86234 Stemona sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-238
27. 87523 Stemona sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-365
28. 92484 Stemona sp. L. Kamkom 046
29. 92999 Stemona sp. N. Turreira-Garcia 263
30. 96630 Stemona sp. C. Glamwaewwong 146/60
31. 104643 Stemona sp. C. Maknoi 5787
32. 104629 Stemona sp. C. Maknoi 5773
33. 104689 Stemona sp. C. Maknoi 5564
34. 104695 Stemona sp. C. Maknoi 5570
35. 105459 Stemona sp. C. Maknoi 6802
36. 105493 Stemona sp. C. Maknoi 6836
37. 110949 Stemona sp. K. Kertsawang 4519
38. 113285 Stemona sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3978
39. 116053 Stemona sp. K. Wangwasit 180912-44
40. 116894 Stemona sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-086
41. 118826 Stemona sp. K. Inthamma 404
42. 118981 Stemona sp. K. Inthamma 568
43. 121748 Stemona sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1808
44. 122009 Stemona sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1343
45. 123704 Stemona sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-241
46. 124597 Stemona sp. N. Muangyen 3174

ปิด

QR code