ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 97360
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pyxine coccifera (Fee) Nyl.
Family name

ชื่อวงศ์

Physciaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kansri Boonpragob et al. 962
Collected date

วันที่เก็บ

23 Jan 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

700
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

18    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97361 Pyxine coccifera (Fee) Nyl. Kansri Boonpragob et al. 1076
2. 97362 Pyxine coccifera (Fee) Nyl. Kansri Boonpragob et al. 1593
3. 108287 Pyxine coccifera (Fee) Nyl. Panumas 38
4. 108306 Pyxine coccifera (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 623
5. 108308 Pyxine coccifera (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 645
6. 108309 Pyxine coccifera (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 694
7. 108310 Pyxine coccifera (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 695
8. 108311 Pyxine coccifera (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 701
9. 108312 Pyxine coccifera (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 769
10. 108313 Pyxine coccifera (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 847
11. 108314 Pyxine coccifera (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 132
12. 108315 Pyxine coccifera (Fee) Nyl. Panithaphitcha PP 30
13. 108316 Pyxine coccifera (Fee) Nyl. Panithaphitcha PP 31
14. 108317 Pyxine coccifera (Fee) Nyl. Panithaphitcha PP 36
15. 108319 Pyxine coccifera (Fee) Nyl. Anon s.n.
16. 119313 Pyxine coccifera (Fee) Nyl. Anon s.n.
17. 119839 Pyxine coccifera (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 6832
18. 119841 Pyxine coccifera (Fee) Nyl. Juthamanee 6832

ปิด

QR code