ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 98095
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria coccopoda Vain.
Family name

ชื่อวงศ์

Pertusariaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 2219
Collected date

วันที่เก็บ

2 Feb 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 98068 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 3149
2. 98069 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 3155
3. 98070 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 2087
4. 98071 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 2086
5. 98072 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 2062
6. 98073 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 2054
7. 98074 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 2055
8. 98075 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 2050
9. 98076 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 2051
10. 98077 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 2052
11. 98078 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 2049
12. 98079 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 3125
13. 98080 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 2337
14. 98081 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 4181
15. 98082 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 2053
16. 98083 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 4650
17. 98084 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 4146
18. 98086 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 2900
19. 98087 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 2174
20. 98088 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 2156
21. 98089 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 2395
22. 98090 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 2644
23. 98091 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 2175
24. 98092 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 2843
25. 98093 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 3117
26. 98094 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 3178
27. 100311 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 5470
28. 102834 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 5580
29. 102845 Pertusaria coccopoda Vain. Sureeporn Jariangprasert 5595

ปิด

QR code