ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 98446
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke
Family name

ชื่อวงศ์

Rosaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 326
Collected date

วันที่เก็บ

6 Feb 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Scandent. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

27    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5458 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke W. Nanakorn et al. 5458
2. 5733 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke W. Nanakorn et al. 5733
3. 5863 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke W. Nanakorn et al. 5863
4. 6146 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke W. Nanakorn et al. 6146
5. 8286 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke W. Nanakorn et al. 8286
6. 18651 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke P. Srisanga 1811
7. 22494 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke P. Srisanga 2333
8. 25602 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke C. Maknoi 638
9. 23664 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke P. Srisanga 2673
10. 28382 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke Y. Ochiai, S. Yokoyama 260804 23
11. 31291 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2966
12. 49818 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke M. Norsaengsri 6338
13. 71924 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke J. Towaranonte s.n.
14. 72093 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke W. Pongamornkul 3973
15. 73693 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke W. Pongamornkul 4103
16. 73774 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke W. Pongamornkul 4184
17. 74437 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke Zhou-Shishun 8450
18. 77038 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke V. Nguanchoo 153
19. 78224 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke V. Nguanchoo 378
20. 84065 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke W. Pongamornkul 4851
21. 84139 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke W. Pongamornkul 4925
22. 98272 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 152
23. 101963 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke Phiangphak Sukkharak 19
24. 105849 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke Pimsiri PN 30
25. 108354 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke W. Pongamornkul 6562
26. 118446 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke K. Inthamma 345
27. 125647 Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke K. Punchay 293

ปิด

QR code