ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 10298
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng
Family name

ชื่อวงศ์

Acanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 10298
Collected date

วันที่เก็บ

25 Dec 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Deng Yunfei
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flower purple-white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 159 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. Nanakorn et al. 159
2. 5267 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. Nanakorn et al. 5267
3. 5270 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. Nanakorn et al. 5270
4. 5573 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. Nanakorn et al. 5573
5. 8007 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. Nanakorn et al. 8007
6. 10278 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. Pongamornkul 49
7. 16201 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng S. Intamusik 69
8. 17712 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. Pongamornkul 638
9. 19061 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng M. Norsaengsri s.n.
10. 19382 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng C. Glamwaewwong 13
11. 19389 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng C. Glamwaewwong 20
12. 29135 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng S. Watthana, H. Kurzweil 2188
13. 32209 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng J.F. Maxwell 06 109
14. 35448 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8269
15. 35449 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8270
16. 36476 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng P. Srisanga, W. Nanakorn, P. Suksathan, P. Panyachan 3120
17. 36136 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng M. Norsaengsri, C. Lakoet 2771
18. 45197 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng D. Khrueasan MS 845
19. 49072 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng S. Watthana 3331
20. 49785 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng M. Norsaengsri 6304
21. 55409 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng M. Norsaengsri, N. Tathana 8397
22. 55680 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng M. Norsaengsri, N. Tathana 8480
23. 62795 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng M. Norsaengsri 10007
24. 62835 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng M. Norsaengsri 10047
25. 62978 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng C. Lakoet 315
26. 64459 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. Pongamornkul 3008
27. 67478 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng M. Norsaengsri et al. 41
28. 73320 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng C. Lakoet 478
29. 73412 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng C. Lakoet 570
30. 79312 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. Tanming 754
31. 80586 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3088
32. 81794 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng M. Norsaengsri 11828
33. 81975 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng M. Norsaengsri 12008
34. 88333 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng N. Muangyen 185
35. 88355 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng N. Muangyen 207
36. 96859 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng C. Glamwaewwong 60 375
37. 96881 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng C. Glamwaewwong 60 397
38. 105191 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng C. Maknoi 6427
39. 139683 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3925
40. 140819 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng Wannapha Thassaklang, Ratima Boonnan, Woranart Thammarong 80

ปิด

QR code