ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 100060
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria xylophyes A.W. Archer
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 4505
Collected date

วันที่เก็บ

23 Dec 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

48    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 100056 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4000
2. 100057 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2952
3. 100058 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4124
4. 100059 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2352
5. 100061 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3416
6. 100062 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2985
7. 100063 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3892
8. 100064 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3887
9. 100065 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3682
10. 100066 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3822
11. 100067 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2649
12. 100068 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3264
13. 100051 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3468
14. 100052 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4037
15. 100053 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3467
16. 100054 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3681
17. 100055 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2641
18. 100069 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2562
19. 100070 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 1687
20. 100071 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 1685
21. 100072 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3894
22. 100073 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3891
23. 100074 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3885
24. 100075 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3814
25. 100076 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2564
26. 100077 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2640
27. 100078 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2759
28. 100079 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2747
29. 100080 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4116
30. 100081 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3351
31. 100082 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4316
32. 100083 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4251
33. 100084 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4103
34. 100085 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4188
35. 100086 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2843.1
36. 100087 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 1976
37. 100088 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2775
38. 100089 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 1817
39. 100090 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2486
40. 100091 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4129
41. 100092 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3661
42. 100093 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4058
43. 100094 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2196
44. 100095 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3701
45. 100096 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2776
46. 100097 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 2669.1
47. 103405 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 3902
48. 103417 Pertusaria xylophyes A.W. Archer Sureeporn Jariangprasert 4313

ปิด

QR code