ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 101021
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd.
Family name

ชื่อวงศ์

Pentaphylacaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Takeuchi FOK 615352
Collected date

วันที่เก็บ

23 Sep 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

250
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

47    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 829 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. W. Nanakorn et al. 829
2. 5237 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. W. Nanakorn et al. 5237
3. 11057 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. W. Nanakorn et al. 11057
4. 11092 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. S. Watthana 123
5. 14409 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. P. Suksathan 1714
6. 14495 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. S. Watthana, P. Srisanga, M. Norsaengsri 284
7. 14649 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 861
8. 26079 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Shiro Kobayashi 3393
9. 29486 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. C. Glamwaewwong 1349
10. 33646 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. M. Nomura FOK 612904
11. 35071 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. W. Pongamornkul 1875
12. 37367 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. J.F. Maxwell 06 779
13. 37544 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. J.F. Maxwell 06 364
14. 46989 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 208
15. 56217 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. M. Norsaengsri 794
16. 59301 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Li-Jianwu 243
17. 59639 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. T. Khambai 50
18. 59658 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. T. Khambai 69
19. 59673 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. T. Khambai 84
20. 59674 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. T. Khambai 85
21. 59676 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. T. Khambai 87
22. 59677 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. T. Khambai 88
23. 59685 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. T. Khambai 96
24. 63061 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Li-Jianwu 739
25. 72883 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. M. Norsaengsri 11000
26. 82971 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. M. Norsaengsri 12355
27. 84200 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. W. Pongamornkul 4986
28. 89097 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. N. Muangyen 688
29. 92577 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. W. Pongamornkul 5380
30. 95647 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Chusie, K. Srithi SJ 95
31. 96774 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. C. Glamwaewwong 60 290
32. 97525 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. C. Maknoi 5506
33. 97526 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. C. Maknoi 5507
34. 101019 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK 77365
35. 105853 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Pimsiri PN 63
36. 116396 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 20
37. 117654 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 24
38. 118887 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. K. Inthamma 465
39. 129218 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Akharasit Bunsongthae 34
40. 131514 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Chusie Trisonthi BD 90 (1)
41. 133409 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Natdanai Pan-in V 193
42. 133513 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Natdanai Pan-in V 297
43. 133642 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Natdanai Pan-in V 427
44. 133717 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Natdanai Pan-in V 502
45. 138288 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. K. Inthamma 1564
46. 139292 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Natdanai Pan-in 649
47. 139387 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1966

ปิด

QR code