ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 102051
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eriocaulon sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ERIOCAULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 4315
Collected date

วันที่เก็บ

21 Nov 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chanthaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

37    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 30954 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 660
2. 31333 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 797
3. 31773 Eriocaulon sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1180
4. 34551 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4358
5. 34561 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4368
6. 34562 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4369
7. 34777 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3146
8. 34790 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3162
9. 36840 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4583
10. 37099 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4662
11. 43421 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 1242
12. 46750 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri 2946
13. 48232 Eriocaulon sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 037
14. 53776 Eriocaulon sp. C. Maknoi 3057
15. 63776 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & K. Kertsawang 87
16. 68022 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & W. Boonprakop 0037
17. 76907 Eriocaulon sp. W. Tanming 681
18. 77833 Eriocaulon sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-48
19. 102053 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4317
20. 102055 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4319
21. 102057 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4321
22. 102059 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4323
23. 102080 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4344
24. 101975 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4239
25. 101992 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4256
26. 101994 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4258
27. 102005 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4269
28. 102009 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4273
29. 102049 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4313
30. 107391 Eriocaulon sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-157
31. 113868 Eriocaulon sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-118
32. 116934 Eriocaulon sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-126
33. 121515 Eriocaulon sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1135
34. 120926 Eriocaulon sp. N. Muangyen 2908
35. 121422 Eriocaulon sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1042
36. 121983 Eriocaulon sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1318
37. 123267 Eriocaulon sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-261

ปิด

QR code